MENU
Banner

ของขวัญชิ้นใหญ่จากใจกระทรวงวิทย์ฯ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งสุขปีใหม่มอบของขวัญที่ตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมาย เนคเทคเสริมทัพส่งแอปฯ ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นเป็นของขวัญ

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขานรับโยบาย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จัดเตรียมของขวัญสุดพิเศษมอบแด่ประชาชน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2561 โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ

  1. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อเด็ก เยาวชนและประชาชน
  2. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อเกษตรกรและผู้ประกอบการ

ด้านศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค - สวทช.) เสริมทัพของขวัญชิ้นใหญ่ ด้วยการส่ง 2 แอปพลิเคชันเด็ดที่ทำให้ชีวิตของคนไทยง่ายขึ้น ได้แก่

TVIS : รถติด รู้ได้
แอปพลิเคชันรายงานสภาพจราจร ครบครันด้วยข้อมูลเส้นทาง สภาพอากาศ และภาพจริงจากกล้อง CCTV ของ กทม.
Agri-Map Mobile : ผู้ช่วยวางแผนการเกษตร
แอปพลิเคชันรวบรวมข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์และข้อมูลด้านการเกษตรที่ครบถ้วน รอบด้าน ทันสมัย ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วไทย
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขวัญชิ้นใหญ่จากใจกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมมอบความสุข ความรู้ ความสามารถและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการนำเอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการจากทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของไทยให้เติบโตขึ้นแล้วยังเป็นการพัฒนากำลังคน ปลูกฝัง วทน. แก่เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังสำคัญสำหรับประเทศต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของขวัญ ปีใหม่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)

วันที่เผยแพร่ 28 ธันวาคม 2560 09:11