เนคเทค สวทช. จับมือ AIS หารือความร่วมมือการพัฒนา 5G Testbed SMC

Facebook
Twitter
29 ธันวาคม 2564 เนคเทค สวทช. ได้ให้การต้อนรับ คุณนวชัย เกียรติก่อเกื้อ Head of Enterprise Marketing and SME Business Management Section. AIS และคณะ ในโอกาสร่วมประชุมหาความร่วมมือด้านการพัฒนา ทดสอบ และ ติดตั้งระบบ 5G SMC ในพื้นที่ EECi โดยมี ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการเนคเทค กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงาน SMC Learning Center พร้อมด้วย ดร.กุลชาติ มีทรัพย์หลาก หัวหน้าทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ, ดร.กมล เขมะรังษี ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยการสื่อสารและเครือข่าย, ดร.รวีภัทร์ ผุดผ่อง ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมืออุตสาหกรรมสมัยใหม่, ดร.พรพรหม อธีตนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ทีมนักวิจัย CPS และ SMR ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม อภิปรายแนวทางการพัฒนาความร่วมมือร่วม (5G Activities, SMC EECi) โดย ดร.กมล เขมะรังษี ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยการสื่อสารและเครือข่าย ได้นำเสนอ 5G R&D Activities in SMC อีกด้วย
 
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ผู้คนกำลังนั่ง
ในโอกาสนี้ผู้บริหาร AIS และ คณะได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC Learning Center) โดยมีทีมนักวิจัย CPS ให้การต้อนรับ ดังนี้ โรงงานแห่งการเรียนรู้ดิจิทัลลีน โดย ดร.ธนกร ตันธนวัฒน์, ระบบชุดสาธิตการเชื่อมต่อและการทำงานเครื่องจักรด้วย IIoT โดย ดร.ธีรเชษฐ์ สูรพันธุ์, ระบบควบคุมอัตโนมัติและ IIoT ในงานอุตสาหกรรม โดย คุณรพีพงศ์ โชครุ่งอิสรานุกูล, และ ชุดทดสอบมอเตอร์และระบบส่งกำลัง โดย ดร.สุวัฒน์ โสภิตพันธ์
 
 
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม