หมากล้อมในประเทศไทย

              ในประเทศไทยมีชาวจีนที่พอจะเล่นเหวยฉีหรือหมากล้อมเป็นอยู่บ้างแต่ไม่แพร่หลายเท่าเซี่ยงฉีหรือหมากรุกจีน คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้เป็นผู้ริเริ่มเผยแพร่เกมนี้ตั้งแต่เมื่อประมาณ 20 ปีก่อนแต่ก็ยังอยู่ในวงแคบ เพราะคุณก่อศักดิ์ ช่วงนั้นมีภารกิจไปต่างประเทศมากไม่ค่อยมีเวลาอยู่เมืองไทย จึงไม่มีอาจารย์สอน Software ก็ยังไม่มี หนังสือก็มีแต่ภาษาอังกฤษจำนวนไม่กี่เล่มอุปกรณ์ก็ขาดแคลน ช่วงนั้นใช้กระดาษโปสเตอร์มาขีดตาราง แล้วใช้เม็ดกระดุมขาว-ดำแทนตัวหมาก ค่อนข้างทุลักทุเล
              ชมรมหมากล้อมแห่งประเทศไทยเริ่มก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปีพ.ศ.2536โดยมีคุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ เป็นประธาน มีที่ตั้งอยู่ชั้น 2 ร้าน7-11สาขางามดูพลี มีห้องเรียนละห้องเล่นคุณก่อศักดิ์ได้สละทรัพย์ส่วนตัวซื้อหนังสืออุปกรณ์การเรียนการสอน และอุปกรณ์ใช้สำหรับในการฝึกฝนมาให้ชมรม ส่วนการจัดหานักเรียนมาเข้าคลาสก็ทำกันทุกรูปแบบเช่นรับเชิญไปเป็นองปาฐกของสมาคมสโมสรต่างๆเช่นโรตารี่ ไลออน TMA และตามสถาบันการศึกษาต่างๆ สัมภาษณ์ผ่านหนังสือนิตสารหลายฉบับเช่นไทยรัฐ เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ เนชั่น แพรว ไฮคลาส รับเชิญไปออกรายการโทรทัศน์หลายครั้งเช่นบ้านเลขที่ 5 เช้าวันนี้ ชั่วโมงคนหนุ่ม เคล็ดลับนักบริหาร ฯลฯจึงมีผู้สนใจที่ได้รับทราบข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาสมัครเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมากบางบริษัทมีคนสนใจเป็นจำนวนมาก ชมรมจึงออกไปบริการถึงที่จนถึงปัจจุบัน ชมรมอบรมหมากล้อมขั้นพื้นฐานไปแล้วประมาณ 80 รุ่นจำนวนประมาณ 7500 คน และเริ่มเปิดอบรมคลาสIntermediateและ Advance โดยมีอาจารย์ชาวแคนาดาและชาวเกาหลีระดับฝีมือ 5 ดั้งที่เป็นเพื่อนคุณก่อศักดิ์มาช่วยงานในชมรมอีกด้วย และเพื่อให้เกิดการพัฒนาฝีมือต่อเนื่องและเปิดโอกาสให้สมาชิกมีกิจกรรมร่วมกันท่านประธานได้กำหนดให้จัดการแข่งขัน เพื่อประลองฝีมือระหว่างสมาชิกขึ้นหลายครั้งได้แก่ Thailand Go Tournament,Thailand Open, Bangkok Friendship, The Nation Cup และ The President Cup นอกจากนั้นก็มีกิจกรรมเสริมอื่นๆอีกเช่นGoCampping,หมากล้อมเชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง ชมรมทุกๆเสาร์ที่ 3 ของเดือน คุณก่อศักดิ์จะมาบรรยายพิเศษเพื่อเพิ่มเติมวิทยายุทธ์ให้แก้สมาชิกและได้พบปะสังสรรค์กันด้วย
              ต่อมาท่านประธานสังเกตว่าคนทำงานส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเวลาฝึกซ้อมหมากล้อม ประกอบกับสมาชิกแต่ละท่าน อยู่กันกระจัดกระจายต้องเดินทางผ่านการจราจรมาเล่นที่ชมรมจึงได้ผลักดันหมากล้อมเข้าสู่สถาบันการศึกษาตั้งแต่ปีพ.ศ.2537 จนคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยยอมรับให้เป็นกีฬาสาธิต(ในกลุ่มหมากกระดาน) ในกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่22 และหมากล้อมก็ได้ถูกบรรจุเป็นกีฬามาตรฐานของกีฬามหาวิทยาลัยทุกๆครั้ง ทั้งนี้เพราะลักษณะของเกมส์มีความเหมาะสม กับลักษณะพฤติกรรมของนักศึกษามาก กล่าวคือเป็นเกมส์ลับสมองประลองปัญญาและมีเรื่องราวน่ารู้ให้ติดตามวิเคราะห์มากมาย ทั้งในรูปหนังสือและในเครือข่ายข้อมูลInternetดังที่ ได้กล่าวมาแล้ว ประกอบกับนักศึกษายังมีเวลาว่างพอในการทำกิจกรรม สามารถรวบรวมผู้ที่สนใจในเรื่องเดียวกันจัดตั้งเป็นชมรมได้จึงคาดหวังว่าหมากล้อมนี้จะมีอัตราการขยายตัวในหมู่นิสิต นักศึกษาอย่างรวดเร็วกว่าในภาคเอกชนมาก และเมื่อเดือนตุลาคม2529 ทางชมรมหมากล้อมประเทศไทยได้จัดให้มีการแข่งขันThailand U-Go ครั้งที่ 1 ขึ้นโดยมีตัวแทนจาก 27 มหาวิทยาลัยๆละ 4 คนเข้าร่วมชิงชัยโดยทีมที่ชนะเลิศนอกจากจะได้รับรางวัลชนะเลิศแล้วทางชมรมยังพาไปแข่งขันหมากล้อม นานาชาติที่ประเทศญี่ปุ่น อีกด้วย ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกสมาพันธ์โกะนานาชาติเมื่อปีพ.ศ.2526 และส่งตัวแทนไปแข่งขัน ครั้งแรกที่กรุงโตเกียวซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9 ได้เข้าร่วมการแข่งขันทุกปีตลอดมาจนถึงปัจจุบัน


<------------------------------------------------------------------------------------------------->

Webmaster : t_thunyamai@hotmail.com