อุปกรณ์การเล่น

จากรูปแสดงกระดานโกะ ประกอบด้วย เส้นตั้ง 19 เส้น ตัดกับเส้นนอน 19 เส้น
เกิดเป็นจุดตัดทั้งสิ้น 361 จุด บนกระดานมีจุดดำหนาอยู่ 9 จุด เรียก Star Point
ใช้สำหรับวางหมากดำ สำหรับเกมที่มีแต้มต่อ ซึ่งฝ่ายขาวอาจต่อให้ดำได้ตั้งแต่ 1-9 เม็ด

กระดาน มาตรฐาน มีขนาดประมาณ 45x42 ซม. ทำจากไม้แผ่นเดียว โดยเส้นบนกระดาน
จะถูกเขียนด้วยหมึกชนิดพิเศษสีดำ

ส่วนตัวหมากที่ใช้ในการเล่นนั้น เดิมทีเดียวตัวหมากดำจะทำจากหินชนวน ส่วนหมากขาว
ทำจากเปลือกหอย ซึ่งจะมีราคาแพงมาก ชุดหนึ่งๆ จะมีราคาตั้งแต่ 5-6 พันบาทขึ้นไป

ปัจจุบันจึงมีผู้หันมานิยมใช้ตัวหมากที่ทำจากพลาสติก หรือ เซรามิคแทน ซึ่งมีราคาที่แตกต่างกันมาก

สำหรับหมากชุดหนึ่งๆ จะมีหมากดำ 181 เม็ด และหมากขาว 180 เม็ด (สำหรับ จุด361จุด
บนกระดาน) จริงๆแล้วชุดหนึ่งๆ ใช้หมากแค่ ฝ่ายละ 160 ตัวก็เพียงพอแล้วในการเล่นแต่ละครั้ง


<------------------------------------------------------------------------------------------------->

Webmaster : t_thunyamai@hotmail.com