กฏการเล่น
ข้อที่
เนื้อหา
1
กระดานว่างเปล่าเมื่อตอนเริ่มแรกของเกม
2
ดำเป็นฝ่ายเล่นก่อน หลังจากนั้นให้ขาวกับดำผลัดกันเล่นไปจนกว่าจะจบเกม
3
วิธีเล่นให้วางหมาก บนจุดตัดของเส้น โดยจะเล่นที่จุดว่างใดๆของกระดานได้ ทันทีเมื่อวางหมากลงไปแล้วมันจะ
เคลื่อนที่ไปยังจุดอื่นไม่ได้ (ยกเว้นในกรณีที่มันถูกจับกินคู่ต่อสู้จะเก็บมันออกไปจากกระดานในฐานะเป็นหมากเชลยทันที)
4
ผู้เล่นฝ่ายใดก็ตามสิทธิ์ขอผ่าน ตาเล่นของเขาได้ทุกเมื่อ ( หมายถึงการขอไม่เล่นหมาก แล้วให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายเล่นต่อ ตามปกติมักเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในช่วงใกล้จบเกมโดยผู้เล่นที่ขอผ่านเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะเล่นอีกต่อไป )
5
หมากหรือกลุ่มหมากสีเดียวกันถือว่าถูกจับกิน และจะต้องออกไปจากกระดานทันทีก็ต่อเมื่อจุดที่ประชิดโดยรอบตัวมันหรือพวกมันถูกหมากของคู่ต่อสู้ยึดครองไปทั้งหมด
( ซึ่งหมายถึง การหมดอิสรภาพอย่างสิ้นเชิงนั่นเอง
6
ห้ามเล่นหมากลงไปบนจุดวาง ซึ่งจุดว่างนี้ถูกล้อมไว้ด้วยหมากจากของคู่ต่อสู้อย่างสมบูรณ์และภายในนั้นมีที่ว่างเหลืออยู่
เพียงจุดเดียว ยกเว้นแต่ว่าการกระทำเช่นนั้นมีผลทำให้หมากคู่ต่อสู้ถูกจับกินในทันที ในกรณีเช่นนั้นถือว่าเป็นการเล่นที่ไม่ผิดกฏ
7
ในสถานการณ์โคะ ผู้เล่นซึ่งถูกจับกินหมากที่ตำแหน่ง " โคะ " จะจับหมากของอีกฝ่ายหนึ่งกินกลับคืน ในทันทีไม่ได้เด็ดขาด เว้นเสียแต่ว่าเขาจะได้ไปเล่นหมากที่อื่นอย่างน้อย 1 ครั้งก่อน
8
เมื่อผู้เล่นฝ่ายหนึ่งขอผ่าน และผู้เล่นอีกฝ่ายหนึ่งขอผ่าน เช่นเดียวกัน ให้ถือว่าเกมการแข่งขันสิ้นสุดลงทันทีสำหรับในกรณีที่มีผู้เล่นฝ่ายใดก็ตามขอยอมแพ้ ก็ถือว่าเกมสิ้นสุดลงเช่นกัน
9
เมื่อเกมสิ้นสุดแล้ว หมากหรือกลุ่มหมากกลุ่มใดก็ตามซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงการถูกจับกิน จะถือว่าตายและต้องถูกอีกฝ่ายตรง
ข้ามเก็บออกไปจากกระดานในฐานะหมากเชลยโดยไม่จำเป็นต้องยึดจุดประชิดที่เหลืออยู่ตามกฎข้อที่ 5
10
คะแนนของผู้เล่นคือจำนวนจุดว่างที่แต่ละฝ่ายล้อมไว้ได้ลบด้วยจำนวนหมากเชลย ( ซึ่งถูกคู่ต่อสู้จับไป ) ฝ่ายใดได้คะแนนมากกว่าเป็นฝ่ายชนะ

 

<------------------------------------------------------------------------------------------------->

Webmaster : t_thunyamai@hotmail.com