วิธีเล่นเป็นอย่างไร

เริ่มจากกระดานโกะว่างเปล่า มีผู้เล่นสองฝ่ายๆหนึ่งถือหมากดำ อีกฝ่ายหนึ่งถือหมากขาว
โดยฝ่ายผู้ถือหมากดำจะเป็นผู้เริ่มวางหมากก่อน ณ จุดตัดใดๆ ก็ได้บนกระดาน
(เริ่มต้นจากจุดว่างเปล่าจำนวน 361 จุด) แล้วฝ่ายผู้ถือหมากขาวก็จะเป็นผู้วางหมากตัวต่อไป
เมื่อวางหมากลงบนกระดานแล้ว หมากเม็ดนั้นก็จะไม่สามารถโยกย้ายไปไหนได้อีก
และจะคงอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะถูกกิน หรือจบเกม โดยปกติหมากเม็ดแรกที่วางบนกระดาน
จะวางบริเวณมุมขวาบนของผู้เล่นฝ่ายดำ (ซ้ายมือของผู้เล่นฝ่ายขาว) อันถือเอาเป็นธรรมเนียม
ถึงการให้เกียรติกับผู้เล่นฝ่ายขาว

สรุปวิธีเล่นอย่างง่ายๆก็คือ

1. วางหมาก ณ จุดตัดใดๆบนกระดาน

2. เมื่อวางหมากไปแล้วเคลื่อนย้ายไปไหนไม่ได้

3. ฝ่ายดำเล่นก่อน

4. ฝ่ายดำและฝ่ายขาววางหมากสลับกันไป


<------------------------------------------------------------------------------------------------->

Webmaster : t_thunyamai@hotmail.com