มัลติมีเดีย

คณะผู้จัดทำ

วิธีดาวน์โหลด คลิกขวาที่คำว่า get it! แล้วเลือกคำว่า Save Target As... เพื่อเลือกที่เก็บไฟล์ ทุกไฟล์เป็น .zip ซึ่งสามารถเปิดได้ด้วยโปรแกรม Winzip


01 บทสัมภาษณ์ ดร.สมชาย ดารารัตน์ เกี่ยวกับเรื่อง น้ำเสีย
รูปแบบไฟล์ : .mp3
จำนวนไฟล์ : 5 (+ 1 readme.txt)
ขนาดไฟล์ : 2.04mb
รายละเอียด : บทสัมภาษณ์ ดร.สมชาย ดารารัตน์ นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
[ get it! ]

02 บทสัมภาษณ์ อ.กาญนิถา ครองธรรมชาติ เกี่ยวกับเรื่อง ขยะอันตราย
รูปแบบไฟล์ : .mp3
จำนวนไฟล์ : 4 (+ 1 readme.txt)
ขนาดไฟล์ : 2.15mb
รายละเอียด : บทสัมภาษณ์ อ.กาญนิถา ครองธรรมชาติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
[ get it! ]

03 แบบทดสอบความรู้เรื่องน้ำเสีย
รูปแบบไฟล์ : .doc
จำนวนไฟล์ : 1
ขนาดไฟล์ : 27kb
รายละเอียด : แบบทดสอบความรู้หลังจากได้ศึกษาข้อมูลจากในเว็บไซต์นี้
[ get it! ]

โพสต์เมื่อวัน อาทิตย์ ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2547 เวลา 12.45 น.