=+=+= ทางแห่งชาวพุทธ/นางวิสาขา =+=+=

:::::::: นาวิสาขา ::::::::
 

ประวัติ
นางวิสาขาเกิดในตระกูลเศรษฐีในเมืองภัททิยะ แคว้นอังคะ บิดาชื่อว่าธนญชัย มารดาชื่อว่าสุมนาเทวี เมื่ออายุได้ 7 ขวบ ปู่ของนางได้ทราบว่าพระพุทธเจ้ากำลังมาสู่เมืองภัททิยะ จึงให้เด็กหญิงวิสาขาไปต้อนรับ พุทธองค์ก็ได้แสดงธรรม จนสำเร็จเป็นพระโสดาบันกันทั้งหมด
เมื่อนางเจริญวัยขึ้นมีลักษณะดังเบญจกัลยาณี คือ
1.ผมงาม คือ มีผมยาวถึงสะเอว ปลายผมงอนขึ้น
2. เนื้องาม คือ มีริมฝีปากแดงดังผลตำลึงสุกและเรียบสนิทกันดี
3. กระดูกงาม คือ มีฟันสีขาวและเรียบชิดกัน
4. ผิวงาม คือ มีผิวงามละเอียด
5. วัยงาม คือ แม้จะคลอดบุตรหลายคนแล้ว แต่ร่างกายก็ยังคงสาวเช่นเดิม
ได้แต่งงานไปตระกูลเศรษฐีที่นับถือพราหมณ์ แต่นางก็ยังคงนับถือศาสนาพุทธอยู่ โดยก่อนที่จะแต่งงานไปนั้น บิดาของนางได้ให้โอวาทไว้ว่า
1. ไฟในอย่านำออก อย่านำเรื่องไม่ดีในครอบครัวไปพูดให้คนภายนอกฟัง
2. ไฟนอกอย่านำเข้า เมื่อคนภายนอกตำหนิคนในครอบครัวอย่านำไปพูดต่อให้พ่อแม่สามีฟัง
3. ควรให้แก่คนที่ให้ ควรให้แก่คนที่ยืมแล้วนำมาคืน
4. ไม่ควรให้แก่คนที่ไม่ให้ ไม่ควรให้แก่คนที่ยืมแล้วไม่นำมาคืน
5. ควรให้แก่ทั้งคนที่ให้และไม่ให้ ควรให้แก่ญาติที่ยากจน ถึงแม้ว่ายืมแล้วจะนำมาคืนหรือไม่
6. พึงนั่งให้เป็นสุข นั่งโดยไม่กีดขวางพ่อและแม่สามี
7. พึงนอนให้เป็นสุข นอนหลังพ่อแม่สามี และสามี
8. พึงบริโภคให้เป็นสุข จัดให้พ่อแม่สามีและสามีบริโภคเรียบร้อยแล้ว จึงบริโภค
9. พึงบำเรอไฟ คิดอยู่เสมอว่าพ่อแม่สามีและสามีเปรียบเสมือนกองไฟต้องบำรุงดูแล
10. พึงนอบน้อมเทวดาภายใน คิดอยู่เสมอว่าพ่อแม่สามีและสามีเปรียบเสมือนเทวดาในบ้าน ต้องนอบน้อม
เมื่อนางแต่งงานไปแล้วได้เปลี่ยนแนวคิดของพ่อแม่สามีจากนับถือพราหมณ์ ชีเปลือย ให้มานับถือศาสนาพุทธได้ในที่สุด

คุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่าง
1. เป็นผู้ที่มีศรัทธาต่อพุทธศาสนาอย่างแน่วแน่ แม้ต้องแต่งงานไปครอบครัวที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธ ก็ไม่คิดเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่น
2. เป็นลูกสะใภ้ที่ดี
3.บำรุงพุทธศาสนาต่อเนื่อง มิเคยขาด
4.เป็นลูกที่ดี คือ เมื่อพ่อแม่สั่งสอนอะไร ก็นำคำเหล่านั้นมาปฏิบัติเสมอ
5. เป็นผู้มีกิริยามารยาทเรียบร้อย งดงาม ตามแบบกุลสตรี
6.มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด

ดูประวัติเพิ่มเติม

 


หน้าหลัก
ทำไมจึงเรียนพระพุทธ
เค้าสอนอะไรบ้าง
ภาษิตมีไว้ทำไม
ทางแห่งชาวพุทธ
สมาธิ
สู่จุดหมาย
สรุปแล้ว...ได้อะไร