แหล่งข้อมูลของโครงงานมะเฟืองกับเคมีภัณฑ์กำจัดคราบสกปรก
 

กลุ่มของพวกเราได้รับคำแนะนำจาก
 

1. คณะกลุ่มแม่บ้าน บ้านหนองลาว

หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยแก้ว กิ่งอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 56000

2. กลุ่มสหกรณ์เพื่อการเกษตร ( สกต .)

อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56000

3. ห้องสมุดเฉลิมพระเกรียติโรงเรียนดงเจรวิทยาคม

หมู่ 13 ตำบลดงเจน กิ่งอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 56000

 

calculator_back.gif calculator_home.gif calculator_next.gif