ที่มาของโครงงาน

 

  ข้าพเจ้าได้เห็นเพื่อนนักเรียนชายบางคนนำมะเฟืองมาทำความสะอาดหัวเข็มขัดของชุดนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งดูแล้วก็สะอาดดี จึงมีความคิดว่าน่าจะนำมะเฟืองมาช่วยในการกำจัดคราบสกปรก จึงได้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องมะเฟืองกับเคมีภัณฑ์กำจัดคราบสกปรก โดยได้ร่วมแสดงผลงานในวันวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ในวันที่ 18 สิงหาคม 2546 ต่อมากลุ่มของข้าพเจ้าได้ทราบจากอาจารย์ผู้สอนคอมพิวเตอร์ ว่ามีการประกวดการพัฒนาผลงานตามโครงการ เยาวชนสร้างสรรค์เนื้อหาสำหรับห้องสมุดดิจิทัล จึงได้ทดลองเพิ่มเติมโดยใช้ผลไม้ชนิดอื่น ๆ ที่มีทั้งรสหวานและรสเปรี้ยว เช่น มะนาว , มะกรูด , มะขาม และ มะเฟือง พบว่ามะเฟืองสามารถทำความสะอาด และกำจัดคราบสกปรกได้ดีกว่าผลไม้ชนิดอื่น                                                                                                                                                                               

 

 

 calculator_home.gif calculator_next.gif