ประโยชน์ที่ได้รับ      

                                                    

 
ผลงานการขจัดคราบ

- ทำให้มีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมะเฟืองเพิ่มมากขึ้น
- ส่งเสริมรายได้ให้แก่ครอบครัวและตัวเราเองด้วย
- สามารถนำมะเฟืองมาใช้ประโยชน์ในการกำจัดคราบสกปรกได้
- ทำให้มีความสามัคคีกันในหมู่คณะ
- ทำให้มีทักษะและความชำนาญทางด้านวิชาคอมพิวเตอร์

 
ล้างรถจักรยานยนต์


ล้างจาน 


ล้างรถยนต์ 

 
ซักผ้า 

                                                
 

  calculator_back.gif calculator_home.gif