ขั้นตอนการทำโครงงานมะเฟืองกับเคมีภัณฑ์กำจัดคราบสกปรก 

1.ล้างมะเฟืองให้สะอาด
 

2. นำมะเฟืองมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆ
 

3. นำน้ำสะอาดที่เตรียมไว้มาผสมกับมะเฟืองที่หั่นเสร็จแล้วหลังจากนั้นเทน้ำตาลทรายแดงลงพร้อมกับน้ำและมะเฟืองที่เตรียมเไว้แล้วคนให้เข้ากันโดยใช้ไม้พาย หมักทิ้งไว้ประมาณ 7 วัน

4. นำด่างที่เตรียมไว้มาผสมกับน้ำสะอาด
ที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันโดยใช้ไม้พาย
หมักทิ้งไว้ประมาณ 7 วัน

 

5. พอครบ 7 วัน กรองน้ำที่หมักมะเฟืองและน้ำด่างให้ได้ประมาณอย่างละ 4 ลิตร หลังจากนั้นนำเชื้อจุลินทรีย์มาใส่ลงในน้ำหมักแล้วคนให้เข้ากันจนเชื้อจุลินทรีย์ละลาย

6.นำน้ำด่างที่กรองไว้แล้ว มาผสมกับน้ำหมักที่มีเชื้อจุลินทรีย์โคนให้เข้ากันอีกครั้ง
 

7. รอให้ฟองยุบเล็กน้อย
 

8. หลังจากนั้นนำมากรอกใส่ขวดสะอาดที่เตรียมไว้
 

9. นำฉลากมาติดบรรจุภัณฑ์
 


calculator_back.gif calculator_home.gif calculator_next.gif