วัสดุ-อุปกรณ์
 

    

     1 .มะเฟือง
     2. N 70
     3 .เกลือ
     4 .ด่าง
     5  นํ้าตาลทรายแดง
     6. ถังดำพร้อมฝาปิด   
     7 .ไม้พาย
     8 . มีด
     9.  เขียง
    10. ถ้วยตวง
    11. ขวด
    12. นํ้าเปล่าที่สะอาด

  


                               

    calculator_back.gif calculator_home.gif calculator_next.gif