กระป๋องที่จะนำมาทำเป็นกะต๊อกที่ดักปลานั้นควรเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าและกระป๋องนั้นจะต้องมีลักษณะไม่บุบเบี้ยว เสียรูปทรง  ไม่มีสนิม  ไม่ควรใช้กระป๋องที่มีรูปทรงกลม เพราะจะยากต่อการทำฝาปิด-เปิด

                                                        กระป๋อง.gif                     

              fish01b_1.gif fish01c_1.gif fish01d.gif fish01a.gif fish01b_1.gif fish01c_1.gif fish01d.gif fish01a.gif fish01b_1.gif fish01c_1.gif fish01d.gif fish01a.gif fish01b_1.gif fish01c_1.gif fish01d.gif fish01a.gif fish01b_1.gif fish01c_1.gif fish01d.gif fish01a.gif fish01b_1.gif fish01c_1.gif fish01d.gif