ยินดีต้อนรับสู่โครงงาน กะต็อก(KATOK) เครื่องมือดักปลา ของนักเรียนชั้น ม.6/2 ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา

sun12[1].gif

วิถีชีวิตชาวบ้าน

    
              เวบไซต์
กะต๊อก (Katok) ที่ดักปลาที่ท่านกำลังได้เห็นขณะนี้  เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการหาปลาของคนพื้นเมืองล้านนาสมัยก่อนมานานแล้ว  จวบจนถึงปัจจุบัน ยังคงเป็นวิถีชีวิตชาวบ้าน ที่ยังคงได้พบเห็นที่ต.แม่อิง กิ่งอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา ซึ่งชาวบ้านได้ใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้ในการหาปลา  ที่แม่น้ำอิง  ต.แม่อิง และตามบริเวณใกล้เคียง  เมื่อเปรียบเทียบกับอุปกรณ์หาปลาชนิดอื่นแล้วจะเห็นว่า กะต็อกเป็นอุปกรณ์ที่ทำได้ง่าย ประหยัด และค่อนข้างได้ผล คือดักปลาได้จริง ทั้งปลาเล็กปลาใหญ่ เหยื่อที่นำมาใช้ดักปลานั้นก็แสนจะหาง่ายและมีมากมายตามท้องทุ่งนานั่นคือ หอยเชอรี่   ศัตรูตัวสำคัญของต้นข้าว ถือเป็นการช่วยเหลือชาวนาในการกำจัดศัตรูพืชไปในตัว  เหตุผล ที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการจัดทำโครงงานกะต็อกก็คือเพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้รู้จักมากยิ่งขึ้น   เพื่อจะได้เกิดความภาคภูมิใจรักและผูกพันธ์กับท้องถิ่นของตนเอง ช่วยกันในการสืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นต่อไป  กลุ่มของผู้จัดทำโครงงานกะต็อกก็อยากจะเชิญชวนทุก ๆ ท่านได้ศึกษาเรื่องราวของกะต็อกก่อน แล้วถ้าสนใจที่จะลงทำเราก็ได้เขียนบอกขั้นตอนการทำอย่างละเอียดไว้แล้ว ถ้าทำเสร็จแล้ว ก็อาจนำไปทดลองในพื้นที่ต่างๆ ที่แตกต่างไปจากที่พวกเราทำ ได้ผลเป็นอย่างไรช่วยกรุณาบอกกล่าวพวกเราด้วย  ชอเชิญติดตามเเรื่องราวของกะต็อกได้เลยครับ  

sun12[1].gif

อุปกรณ์และขั้นตอนการทำ

sun12[1].gif

ปลา

sun12[1].gif

การผลิตอุปกรณ์

sun12[1].gif

การติดกับดัก

sun12[1].gif

ข้อเสนอแนะ

 

                             

By  Group  Katok Student   M.6/2 2003 (dlns142)
Of
               Dongjen   Wittayakom  School  Phayao  Province  Thank  you  for  the  organizations  and  the  team of  teachers  for  supporting  and  advicing  to  make  the  digital  library.

 

                                                             

                       

 

 

                                                             

 Disclaimer