นิสัยของปลาเกือบทุกชนิดมักมักจะชอบหาอาหารบริเวณผิวดินใต้น้ำ เพราะมีอาหารมากและหาได้ง่ายกว่าบริเวณผิวน้ำ  และลักษณะนิสัยของปลาอีกอย่างหนึ่งคือชอบอยู่ในน้ำที่ไหลเชี่ยว  ชอบกินปลาที่มีตัวเล็กกว่าหรือไม่ก็ชอบกินวัชพืช  มักจะอยู่รวมกันเป็นฝูง ชอบหาเหยื่อตอนแดดจ้า


         fish01b_1.gif fish01c_1.gif fish01d.gif fish01a.gif fish01b_1.gif fish01c_1.gif fish01d.gif fish01a.gif fish01b_1.gif fish01c_1.gif fish01d.gif fish01a.gif fish01b_1.gif fish01c_1.gif fish01d.gif fish01a.gif fish01b_1.gif fish01c_1.gif fish01d.gif fish01a.gif fish01b_1.gif fish01c_1.gif fish01d.gif