ข้อแนะนำในทำกะต๊อก          

                              1. การที่ปลาจะติดกับดักต้องรอประมาณ  2-3 วันขึ้นไป เพราะว่าปลาจะยังไม้ได้กลิ่นเหยื่อ                   
                              2.เครื่องมือที่เจาะไม้ในโครงงานนี้คือ ตะปู 1นิ้ว วิธีเจาะไม้ควรจะค่อยๆ ตอกตะปูให้ลึกเท่ากับครึ่งหนึ่งกับความหนาของไม้แล้วงัดตะปูออก จากนั้นตอกตะปูให้ทะลุกับไม้แล้วดึงตะปูออก
                              3.รูที่เจาะไม้ให้ห่างด้านข้าง 1 นิ้ว ด้านบน 1 เซนติเมตร
                              4.รูที่เจาะกระป๋องต้องตอกด้วยตะปู 4 นิ้วและต้องห่างจากด้านข้าง 1 นิ้ว ด้านบน 0.5 เซนติเมตร
                             5.เมื่อไม่ใช้เครื่องดักปลาอย่าปล่อยทิ้งไว้ในน้ำเพราะว่าจะเป็นสนิมควรเก็บไว้บนบก 
                              6.เมื่อเจาะกระป๋องแล้วพบว่ามีแลคเกอร์อยู่ควรนำไปเผาไฟด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์       
                                                                                                           
        

                             scarecrow.gif