1. ใช้วัสดุที่เหลือใช้นำมาประดิษฐ์ใหม่ ให้มีประโยชน์และสามารถนำมาใช้หาปลาในชีวิตประจำวัน

 

 

     2. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน
     3. เป็นการช่วยปราบศรัตรูพืชคือหอยเชอรี่
    4. เพื่อเป็นการหาเทคนิควิธีการในการทำเครื่องมือหาปลาแบบง่าย  ราคาถูกแต่มีคุณภาพ
    5. เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติดไปในตัว
    6. เพื่อสร้างความสามัคคีในกลุ่มเพื่อน
    7. เพื่อจัดตั้งเป็นชุมนุมกะต๊อกในปีการศึกษาต่อไป
    8. เพื่อหารายได้พิเศษระหว่างเรียน

 

 

 

 

 

                 fish01b_1.gif fish01c_1.gif fish01d.gif fish01a.gif fish01b_1.gif fish01c_1.gif fish01d.gif fish01a.gif fish01b_1.gif fish01c_1.gif fish01d.gif fish01a.gif fish01b_1.gif fish01c_1.gif fish01d.gif fish01a.gif fish01b_1.gif fish01c_1.gif fish01d.gif fish01a.gif fish01b_1.gif fish01c_1.gif fish01d.gif