เหยื่อที่ใช้ในการดักปลาของกะต็อกไม่เจาะจงว่าจะต้องเป็นหอยเชอรี่เท่านั้น  อาจจะใช้เหยื่อชนิดอื่นเช่นปลาร้า ไส้เดือน ฯลฯ  ถ้าหากเป็นหอยเชอรี่  จะต้องทุบเปลือกหอยออกเสียก่อนดังภาพที่ 1  จากนั้นปาดเอาฝาหอยออกดังภาพที่ 2 แล้วเอาเนื้อของหอยเชอรี่ไปเกี่ยวกับตะขอ (เกี่ยวตรงลิ้นของหอยเชอรี่) ดังภาพที่ 3  สำหรับเหยื่อที่เป็นปลาร้าหรืออื่นๆ นั้นควรใช้เหยื่อขนาดประมาณ  5 ซม.ขึ้นไป เพราะจะทำให้เหยื่ออยู่ได้นานขึ้นไม่หลุดหายไปได้ง่าย

1.gif

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

                                                                           
         fish01b_1.gif fish01c_1.gif fish01d.gif fish01a.gif fish01b_1.gif fish01c_1.gif fish01d.gif fish01a.gif fish01b_1.gif fish01c_1.gif fish01d.gif fish01a.gif fish01b_1.gif fish01c_1.gif fish01d.gif fish01a.gif fish01b_1.gif fish01c_1.gif fish01d.gif fish01a.gif fish01b_1.gif fish01c_1.gif