ประวัติผู้จัดทำ
sweetness_hot.gif sweetness_hot.gif sweetness_hot.gif sweetness_hot.gif sweetness_hot.gif sweetness_hot.gif sweetness_hot.gif sweetness_hot.gif

  

นาย ศราวุฒิ  ทิศสุกใส

เกิด 25 พฤษภาคม 2528

ที่อยู่ 38 ม.3 ต.แม่อิง กิ่งอ.ภูกามยาว จ.พะเยา 56000

กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม

E-mail Avril Laigne.Lp@chaiyo.com

lin.gif 

นางสาว ยุพาดา  พันธ์คำ

เกิด 27 ตุลาคม 2528

ที่อยู่ 114/1 ม.4 ต.แม่อิง กิ่งอ.ภูกามยาว จ.พะเยา 56000

กำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม

E-mail yup.lin @chaiyo.com

นางสาว จำเนียร  สุริโยทัย

เกิด 24 มีนาคม 2529

ที่อยู่ 79 ม.11 ต.ดงเจน กิ่งอ.ภูกามยาว จ.พะเยา 5600

กำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม

E-mail likedunk@thaimail.com

 

นางสาว รสสุคนธ์  สายดวงแก้ว

เกิด 21 ธันวาคม 2528

ที่อยู่ 96 ม.10 ต.ห้วยแก้ว กิ่งอ.ภูกามยาว จ.พะเยา 56000

กำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม

E-mail likeclash@thaimail.com

นางสาว หนึ่งฤทัย ตันกูล

เกิด 6 กุมภาพันธ์ 2528

ที่อยู่ 240 ม.13 ต.ดงเจน กิ่งอ.ภูกามยาว จ.พะเยา 56000

กำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม

E-mail  likekala@thaimail.com

                                                                    
       fish01b_1.gif fish01c_1.gif fish01d.gif fish01a.gif fish01b_1.gif fish01c_1.gif fish01d.gif fish01a.gif fish01b_1.gif fish01c_1.gif fish01d.gif fish01a.gif fish01b_1.gif fish01c_1.gif fish01d.gif fish01a.gif fish01b_1.gif fish01c_1.gif fish01d.gif fish01a.gif fish01b_1.gif fish01c_1.gif fish01d.gif