วันที่ 31 มกราคม 2548

Donation information
ข้อมูลสำหรับผู้บริจาค

ค้นหาคนหาย ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต ฯลฯ


ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้อง - ภาษาไทย

o ศูนย์รับข้อมูลกลางเกี่ยวกับผู้สูญหาย (เนคเทค) missingpersons.or.th [Thai/English]

o ศูนย์ข้อมูลกลาง สึนามิในประเทศไทย (กระทรวง ICT) thaitsunami.com

o กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย www.disaster.go.th

Useful Related Sites - English

o Government's "Official" Tsunami and Disaster Center thaitsunami.com

o Central registration system for missing persons missingpersons.or.th

o Tsunami Central Resource Directory www.onethailand.com. [English]

o Thailand Tsunami Relief Information (Internet Thailand) [English]

o I am Alive Alliance [ English and Japanese] - Tell us that you are ok.


รายงานพิเศษ
แผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์แห่งปี พ.ศ. 2547
จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผ่นดินไหวที่มีระดับความแรงกว่า 8.0 ตั้งแต่ปี 1990

Source: http://neic.usgs.gov/neis/eq_depot/mag8.gif
 
 
รายงานจำนวนผู้เสียชีวิตจากสึนามิที่มีระดับความแรงสูงกว่า 8  ตั้งแต่ปี 1990 
Source: http://neic.usgs.gov/neis/eq_depot/mag8.html
Date
UTC
Region Magnitude Number
Killed *
1994 06 09 Northern Bolivia 8.2 10
1994 10 04 Kuril Islands 8.3 11
1995 07 30 Near Coast of Northern Chile 8.0 3
1995 10 09 Near Coast of Jalisco, Mexico 8.0 49
1996 02 17 Irian Jaya Region, Indonesia 8.2 166
1998 03 25 Balleny Islands Region 8.1 0
2000 11 16 New Ireland Region, P.N.G. 8.0 2
2001 06 23 Near Coast of Peru 8.4 138
2003 09 25 Hokkaido, Japan Region 8.3 0
2004 12 23 North of Macquarie Island 8.1 0
2004 12 26 Off West Coast of Northern Sumatra** 9.0 283,543
Total 283,922
** Latest update from http://www.smh.com.au/news/Asia-Tsunami/Tsunami-death-toll-passes-283000/2005/01/27/1106415737181.html?oneclick=true
 

Death toll - Asian Tsunami of Dec 26, 2004

Indonesia: 230,261
Sri Lanka: 30,957
India: 16,413
Thailand: 5,390
Maldives: 82
Malaysia: 68
Burma: 61
Bangladesh: 2
Somalia: 298
Tanzania: 10
Kenya: 1
Total: 283,543

The figures include 132,197 listed as missing in Indonesia and 5,669 in India.

In addition, 3,109 people are listed as missing in Thailand and 5,637 in Sri Lanka but not included in the toll because of likely double counting.


แผนการจัดตั้งระบบเตือนภัยของสหรัฐอเมริกา

จากผลของภัยพิบัติเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ซึ่งแผ่นดินไหวความแรงระดับ 9.0 ริคเตอร์ ที่บริเวณตะวันตก ของเกาะสุมาตราเหนือ ซึ่งเป็นเหตุของการมีคลื่นยักษ์ ซัดเข้าสู่ฝั่ง ทำลายชีวิตและทรัพย์สินไปกว่า 157,000 คน นับว่าเป็นภัยพิบัติที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี และเป็นแผ่นดินไหวที่ใหญ่สุดในรอบ 40 ปี และเป็นที่มาของการเตรียมการจัดตั้งระบบเตือนภัย เพื่อให้ประชาชนทั่วทั้งแถบมหาสมุทรอินเดียได้ทราบล่วงหน้า เพราะยังไม่เคยมีการเตรียมการมาก่อน

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2548 รัฐบาลสหรัฐอเมริกา ได้ประกาศ แผนการจัดทำระบบเตือนภัยสึนามิ ของประเทศสหรัฐอเมริกาขึ้น เตรียมขอเงินงบประมาณ 37.5 ล้านเหรียญสหรัฐจากรัฐสภา ระบบนี้ ครอบคลุมสองด้านของประเทศ คือบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกและแอตแลนติก จะเริ่มใช้งานได้ ตั้งแต่กลางปี 2550 แผนดังกล่าว ถือว่า เป็นการขยายเครือข่ายการตรวจวัด และเตือนภัย ในแปซิฟิกขึ้นสี่เท่าตัว และเป็นการจัดทำระบบเตือนภัย ที่คล้ายกัน ในมหาสมุทรแอตแลนติก ทะเลแคริบเบียน และ บริเวณชายฝั่งด้านอ่าวเม็กซิโก อ่านต่อ...


รวมรายงานการประเมินสถานการณ์สึนามิ โดยผู้เชี่ยวชาญจากหลายแหล่ง

ใหม่ (วันที่ 17 มกราคม 2548) เชิญอ่าน รวมรายงานการประเมินสถานการณ์สึนามิ โดยผู้เชี่ยวชาญจากหลายแหล่ง เขียนโดย ทวีศักดิ์ กออนันตกูล


กลับไปบนสุด
ข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจ


  hits since 01 Jan 2003