• 10 ข่าวดัง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • รับสมัครผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

 • เครื่องตรวจวัดอะฟลาทอกซินแบบรวดเร็วขนาดพกพา

 • เทคโนโลยีสูบน้ำแบบประหยัดด้วย Solar Pump Inverter

 • โปรแกรมสายวัด

News
Previous ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
เนคเทคโชว์ New Mobile App ปี 57(ต่อ) เนคเทคโชว์ New Mobile App ปี 57(ต่อ) ด้าน Smart Farm 2 ผลงาน (@ParLai) โครงการนี้เป็นการประยุกต์ใช้เซนเซอร์ในเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการตรวจวัดค่าความเข้มแสงในย่านที่ใช้ในการสังเคราะห์แสง (PAR) และดัชนีพื้นที่ใบ (LAI) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่เข้...
เนคเทคโชว์ New Mobile App ปี 57 เนคเทคโชว์ New Mobile App ปี 57   ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) ปี 2557 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยและผู้พ...
คณะผู้บริหารเนคเทคร่วมลงนามถวายพระพรในหลวง ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช คณะผู้บริหารเนคเทคร่วมลงนามถวายพระพรในหลวง ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช ดร.ศรัณย์ สัมฤิทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการ และ ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการเนคเทค พร้อมคณะ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช
ศิริราช-เนคเทค ร่วมมือวิจัยด้านวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ ศิริราช-เนคเทค ร่วมมือวิจัยด้านวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ ศิริราช-เนคเทค ร่วมมือวิจัยด้านวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยสำเร็จรูป LAB ON A CHIP 
เนคเทคต้อนรับ Prof. Edward Humphreys เนคเทคต้อนรับ Prof. Edward Humphreys ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้รับเกียรติต้อนรับ Prof. Edward Humphreys ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกทางด้านความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ และเป็นบิดาแห่งมาตรฐาน ISMS (Information Se...
เนคเทคต้อนรับคณะนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนคเทคต้อนรับคณะนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิต ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสำหรับผู้พิการ...
เนคเทคต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เนคเทคต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัยและพัฒนาของศูนย์ฯ
โปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัว (FFC Plus) โปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัว (FFC Plus) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เชิญชมคลิปเรื่องโปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัว (FFC Plus) ผลงานวิจัยและพัฒนาจากห้องปฏิบัติการวิจัย­โพรโตคอลและเครือข่ายไร้สาย ออกอากาศเมื่อวันเ...
10 ข่าวดังวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี2556 10 ข่าวดังวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี2556 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจ 10 ข่าวดังด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปี 2556 ทั้งในและต่างประเทศ ผู้ตอบแบบสอบถามที่โชคดีจะได้รับรางวัล อุปกรณ์ไอทีสุดล้ำจำนวน 3 ร...
IT in Trend IT in Trend วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม ศกนี้ เวลา 14.05 น. ขอเชิญติดตามรับฟัง “รายการ IT in Trend” ทางสถานีจราจรเพื่อสังคม FM 99.5 MHz สัมภาษณ์ในหัวข้อเรื่องโครงการรถยนต์ไฟฟ้า หรือ Electric Vehicle (EV) เป็นโครงการเกี่ยวก...
Show all
Show all
Previous ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Show all
Previous ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Traffy: ระบบประเมินและรายงานสภาพจราจร Traffy: ระบบประเมินและรายงานสภาพจราจร Traffy ระบบประเมินและรายงานสภาพจราจร ที่สามารถช่วยในการวางแผนการเดินทางเพื่อตรวจสอบสภาพจราจรทั้งก่อนเดินทางและในขณะเดินทาง เพื่อหลีกเลี่ยงความติดขัด และช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเด...
กล่องอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมการสั่งจ่ายเชื้อเพลิงทางเลือกสำหรับรถยนต์ (Electronic Control Unit: ECU for NGV) กล่องอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมการสั่งจ่ายเชื้อเพลิงทางเลือกสำหรับรถยนต์ (Electronic Control Unit: ECU for NGV)                 คุณลักษณะของระบบ การเพิ่มขึ้นของการใช้เชื้อเพลิงทางเลือกแทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในรถยนต์ โดยเฉพาะการเลือกใช้ก...
ระบบติดตามผลและควบคุมอัจฉริยะ (Smart SCADA DAS) สำหรับระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า ระบบติดตามผลและควบคุมอัจฉริยะ (Smart SCADA DAS) สำหรับระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า                                   คุณลักษณะของระบบ ต้นแบบระบบค...
ระบบบริหารจัดการเครือข่ายอัจฉริยะ (INMS) ระบบบริหารจัดการเครือข่ายอัจฉริยะ (INMS) คุณลักษณะของระบบ ปัจจุบันการใช้เครือข่ายในองค์กรและสำนักงานต่างๆ มีการขยายตัวขึ้นมาก อีกทั้งจำนวนผู้ใช้ในเครือข่ายก็มีปริมาณมากขึ้นเช่นกัน ทำให้หลายหน่วยงานหันมาให้ความสนใจกับการบริหารการใช้ทร...
ระบบตรวจจับเท็จแบบไม่สัมผัส ระบบตรวจจับเท็จแบบไม่สัมผัส คุณลักษณะของระบบ ระบบตรวจจับเท็จ ที่พัฒนาขึ้นนี้เป็นการตรวจจับข้อมูลทางจิตสรีรวิทยาแบบไม่สัมผัส และมีความฉลาดพอที่จะชดเชยผลความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากความแปรเปลี่ยนของอุณหภูมิ และระดับค...
ระบบคัดกรองบุคคลที่มีอุณหภูมิสูงแบบไม่สัมผัส ระบบคัดกรองบุคคลที่มีอุณหภูมิสูงแบบไม่สัมผัส ระบบคัดกรองบุคคลที่มีอุณหภูมิสูงแบบไม่สัมผัส สามารถตรวจวัดอุณหภูมิได้ครั้งละหลายๆ คนพร้อมๆ กัน โดยอาศัยการตรวจวัดแบบขนานที่ได้พัฒนาขึ้นจากการผสมผสานกันของหลักการตรวจ วัดคลื่นความร...
ไป-เป้: ระบบแนะนำแผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดอยุธยา (http://www.pi-pe.org/) ไป-เป้: ระบบแนะนำแผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดอยุธยา (http://www.pi-pe.org/)   คุณลักษณะของระบบ ระบบไป-เป้ เป็นโปรแกรมนำเที่ยวอัตโนมัติ คำนวณเส้นทาง แนะนำลำดับการแวะชมสถานที่เป้าหมายก่อนหลัง และระบุระยะเวลาเที่ยวชม จากรายการจุดหมายที่ผู้ใช้เลือก พร้อมให้ข้อมูลที่น่าส...
Show all
 - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

 - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

 - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

 - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

 - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

 - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

 - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

 - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

 - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

 - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

 - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

 - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0
Previous ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
e-book | PDF | HTML
e-Newsletter Vol.33
e-book | PDF | HTML
e-Newsletter Vol.32
e-book | PDF | HTML
e-Newsletter Vol.31
e-book | PDF | HTML
e-Newsletter Vol.30
e-book | PDF | HTML
e-Newsletter Vol.29
e-book | PDF | HTML
e-Newsletter Vol.28
e-book | PDF | HTML
e-Newsletter Vol.27
e-book | PDF | HTML
e-Newsletter Vol.26
e-book | PDF | HTML
e-Newsletter Vol.25
Show all
Previous ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
e-book | PDF | HTML
Solar Club Meeting Report
e-book | PDF | HTML
e-Magazine Vol 11
e-book | PDF | HTML
e-Magazine Vol 10
e-book | PDF | HTML
PV Status Report
e-book | PDF | HTML
Solar PV Rooftop
e-book | PDF | HTML
e-Magazine Vol 9
e-book | PDF | HTML
e-Magazine Vol 8
e-book | PDF | HTML
ระบบการสื่อสารไทย อดีตสู่อนาคต
e-book | PDF | HTML
e-Magazine Vol 7
e-book | PDF | HTML
50 ปี เทคโนโลยีเลเซอร์
e-book | PDF | HTML
e-Magazine Vol 6
e-book | PDF | HTML
พลังงาน
Show all