• 10 ข่าวดัง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • รับสมัครผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

 • เครื่องตรวจวัดอะฟลาทอกซินแบบรวดเร็วขนาดพกพา

 • เทคโนโลยีสูบน้ำแบบประหยัดด้วย Solar Pump Inverter

 • โปรแกรมสายวัด

News
Previous ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
รายการ Station 5 สัมภาษณ์ คุณวันทนีย์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส รายการ Station 5 สัมภาษณ์ คุณวันทนีย์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) เชิญทุกท่านชม รายการ Station 5 ช่วง "สิทธิที่เป็นจริงของคนพิการ Make the Right Real" สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 สัมภาษณ์ อ.วันทนีย์ พันธชาติ ผู้อ...
เนคเทค แสดงผลงานในวันนิทรรศการ โรงเรียนนายร้อยจปร เนคเทค แสดงผลงานในวันนิทรรศการ โรงเรียนนายร้อยจปร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) ร่วมจัดแสดงผลงานในวันนิทรรศการ โรงเรียนนายร้อย ณ โรงเรียนนายร้อย จปร. จังหวัดนครนายก
เนคเทคโชว์ New Mobile App ปี 57(ต่อ) เนคเทคโชว์ New Mobile App ปี 57(ต่อ) ด้าน Smart Farm 2 ผลงาน (@ParLai) โครงการนี้เป็นการประยุกต์ใช้เซนเซอร์ในเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการตรวจวัดค่าความเข้มแสงในย่านที่ใช้ในการสังเคราะห์แสง (PAR) และดัชนีพื้นที่ใบ (LAI) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่เข้...
เนคเทคโชว์ New Mobile App ปี 57 เนคเทคโชว์ New Mobile App ปี 57   ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) ปี 2557 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยและผู้พ...
คณะผู้บริหารเนคเทคร่วมลงนามถวายพระพรในหลวง ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช คณะผู้บริหารเนคเทคร่วมลงนามถวายพระพรในหลวง ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช ดร.ศรัณย์ สัมฤิทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการ และ ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการเนคเทค พร้อมคณะ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช
ศิริราช-เนคเทค ร่วมมือวิจัยด้านวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ ศิริราช-เนคเทค ร่วมมือวิจัยด้านวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ ศิริราช-เนคเทค ร่วมมือวิจัยด้านวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยสำเร็จรูป LAB ON A CHIP 
เนคเทคต้อนรับ Prof. Edward Humphreys เนคเทคต้อนรับ Prof. Edward Humphreys ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้รับเกียรติต้อนรับ Prof. Edward Humphreys ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกทางด้านความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ และเป็นบิดาแห่งมาตรฐาน ISMS (Information Se...
เนคเทคต้อนรับคณะนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนคเทคต้อนรับคณะนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิต ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสำหรับผู้พิการ...
เนคเทคต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เนคเทคต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัยและพัฒนาของศูนย์ฯ
โปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัว (FFC Plus) โปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัว (FFC Plus) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เชิญชมคลิปเรื่องโปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัว (FFC Plus) ผลงานวิจัยและพัฒนาจากห้องปฏิบัติการวิจัย­โพรโตคอลและเครือข่ายไร้สาย ออกอากาศเมื่อวันเ...
Show all
Show all
Previous ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Show all
Previous ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Traffy: ระบบประเมินและรายงานสภาพจราจร Traffy: ระบบประเมินและรายงานสภาพจราจร Traffy ระบบประเมินและรายงานสภาพจราจร ที่สามารถช่วยในการวางแผนการเดินทางเพื่อตรวจสอบสภาพจราจรทั้งก่อนเดินทางและในขณะเดินทาง เพื่อหลีกเลี่ยงความติดขัด และช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเด...
กล่องอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมการสั่งจ่ายเชื้อเพลิงทางเลือกสำหรับรถยนต์ (Electronic Control Unit: ECU for NGV) กล่องอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมการสั่งจ่ายเชื้อเพลิงทางเลือกสำหรับรถยนต์ (Electronic Control Unit: ECU for NGV)                 คุณลักษณะของระบบ การเพิ่มขึ้นของการใช้เชื้อเพลิงทางเลือกแทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในรถยนต์ โดยเฉพาะการเลือกใช้ก...
ระบบติดตามผลและควบคุมอัจฉริยะ (Smart SCADA DAS) สำหรับระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า ระบบติดตามผลและควบคุมอัจฉริยะ (Smart SCADA DAS) สำหรับระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า                                   คุณลักษณะของระบบ ต้นแบบระบบค...
ระบบบริหารจัดการเครือข่ายอัจฉริยะ (INMS) ระบบบริหารจัดการเครือข่ายอัจฉริยะ (INMS) คุณลักษณะของระบบ ปัจจุบันการใช้เครือข่ายในองค์กรและสำนักงานต่างๆ มีการขยายตัวขึ้นมาก อีกทั้งจำนวนผู้ใช้ในเครือข่ายก็มีปริมาณมากขึ้นเช่นกัน ทำให้หลายหน่วยงานหันมาให้ความสนใจกับการบริหารการใช้ทร...
ระบบตรวจจับเท็จแบบไม่สัมผัส ระบบตรวจจับเท็จแบบไม่สัมผัส คุณลักษณะของระบบ ระบบตรวจจับเท็จ ที่พัฒนาขึ้นนี้เป็นการตรวจจับข้อมูลทางจิตสรีรวิทยาแบบไม่สัมผัส และมีความฉลาดพอที่จะชดเชยผลความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากความแปรเปลี่ยนของอุณหภูมิ และระดับค...
ระบบคัดกรองบุคคลที่มีอุณหภูมิสูงแบบไม่สัมผัส ระบบคัดกรองบุคคลที่มีอุณหภูมิสูงแบบไม่สัมผัส ระบบคัดกรองบุคคลที่มีอุณหภูมิสูงแบบไม่สัมผัส สามารถตรวจวัดอุณหภูมิได้ครั้งละหลายๆ คนพร้อมๆ กัน โดยอาศัยการตรวจวัดแบบขนานที่ได้พัฒนาขึ้นจากการผสมผสานกันของหลักการตรวจ วัดคลื่นความร...
ไป-เป้: ระบบแนะนำแผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดอยุธยา (http://www.pi-pe.org/) ไป-เป้: ระบบแนะนำแผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดอยุธยา (http://www.pi-pe.org/)   คุณลักษณะของระบบ ระบบไป-เป้ เป็นโปรแกรมนำเที่ยวอัตโนมัติ คำนวณเส้นทาง แนะนำลำดับการแวะชมสถานที่เป้าหมายก่อนหลัง และระบุระยะเวลาเที่ยวชม จากรายการจุดหมายที่ผู้ใช้เลือก พร้อมให้ข้อมูลที่น่าส...
Show all
 - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

 - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

 - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

 - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

 - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

 - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

 - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

 - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

 - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

 - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

 - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0

 - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Duration: 0
Date: November 30, -0001
Views: 0
Previous ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
e-book | PDF | HTML
e-Newsletter Vol.33
e-book | PDF | HTML
e-Newsletter Vol.32
e-book | PDF | HTML
e-Newsletter Vol.31
e-book | PDF | HTML
e-Newsletter Vol.30
e-book | PDF | HTML
e-Newsletter Vol.29
e-book | PDF | HTML
e-Newsletter Vol.28
e-book | PDF | HTML
e-Newsletter Vol.27
e-book | PDF | HTML
e-Newsletter Vol.26
e-book | PDF | HTML
e-Newsletter Vol.25
Show all
Previous ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
e-book | PDF | HTML
Solar Club Meeting Report
e-book | PDF | HTML
e-Magazine Vol 11
e-book | PDF | HTML
e-Magazine Vol 10
e-book | PDF | HTML
PV Status Report
e-book | PDF | HTML
Solar PV Rooftop
e-book | PDF | HTML
e-Magazine Vol 9
e-book | PDF | HTML
e-Magazine Vol 8
e-book | PDF | HTML
ระบบการสื่อสารไทย อดีตสู่อนาคต
e-book | PDF | HTML
e-Magazine Vol 7
e-book | PDF | HTML
50 ปี เทคโนโลยีเลเซอร์
e-book | PDF | HTML
e-Magazine Vol 6
e-book | PDF | HTML
พลังงาน
Show all