การอภิปรายเรื่อง

อนาคตของอินเทอร์เน็ต: การเชื่อมโยงสู่สรรพสิ่ง

(Internet of Things: The Future of Internet)

วันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้อง Bangkok Convention Hall


เวลา เรื่อง/วิทยากร/หน่วยงาน ผู้ดำเนินรายการ
๑๐.๑๕ - ๑๐.๔๕ น. ลงทะเบียน
๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น. บรรยายโดย
 • Mr.Takahiro Kono
  JICA Expert, Japan
  ดาวน์โหลด
 • Mr. Jeff Nygaard
  Vice President and Country Manager
  Seagate Technology (Thailand) Ltd.
 • Mr.Supaluk Suptatangtrakul
  MNC Account Manager
  Intel Microelectronics (Thailand) Ltd.
  ดาวน์โหลด
 • คุณอุดม ลิ้มมีโชคชัย
  ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรระบบ
  บริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  ดาวน์โหลด

ผู้รับผิดชอบ

 • ดร.ภาสกร ประถมบุตร

สรุป

Internet of Things เป็นยุคที่ข้อมูลมีจำนวนมหาศาลและซับซ้อน เพราะอุปกรณ์รับข้อมูลมีมากขึ้นไม่เฉพาะแต่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 1 พันล้านคนที่เป็นมนุษย์ แต่อุปกรณ์อีกหลายประเภททั้งมือถือ เครืองใช้ไฟฟ้า รถยนต์เหล่านี้จะฉลาดขึ้นสามารถสื่อสารกับมนุษย์และสื่อสารกันเองได้เพื่อทำ ให้ข้อมูลกลายเป็นสารสนเทศ ที่เกิดประโยชน์ได้

Internet of Things ต้องการความท้าทายสำหรับงานวิจัยพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้

 • Internet Security เพราะโลกของอินเทอร์เน็ตปัจจุบันเกิดปัญหาความมั่นคงปลอดภัย การโจรกรรมข้อมูล การโจมตี การส่ง Spam email และอื่นๆอีกมากมาย ทั้งหมดนี้ก็จะไปเกิดใน Internet of Things ด้วยเช่นกันและจะยิ่งรุนแรงกว่าเพราะอุปกรณ์ต่างๆ มีผลโดยตรงกับการดำรงชีวิต เช่น หากสัญญาณไฟจราจรโดนเจาะระบบเปิดเป็นไฟเขียวรอบด้าน จะเกิดอะไรขึ้น จะป้องกันได้อย่างไร ในอนาคตอาจจะต้องมีระบบ Security ในบ้าน ในรถ ในที่ทำงาน สำหรับอุปกรณ์โดยเฉพาะและอาจจะมีระบบใหม่ๆเหนือไปกว่า firewall ที่มีในปัจจุบัน
 • ID Technology มีความสำคัญกับ Internet of Things เพราะอุปกรณ์จำนวนมากจะเชื่อมเข้าสู่อินเทอร์เน็ตจะต้องมีการอ้างอิง และเชื่อมโยงได้เช่นเดียวกับการใช้ Barcode หรือ RF-ID หรือจะใช้ IPv6 การกำหมดมาตรฐานของ ID และโปรโตคอลในการอ่าน การรับส่ง จึงเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วน เราจะควบคุมไฟแสงสว่างในบ้าน ไฟแต่ละดวงก็ต้องมี ID ให้อ้างถึง ใครจะเป็นคนกำหนด จะเป็น ID มาจากโรงงานเหมือน MAC address หรือจะใช้ร่วมกับรหัส GS1 อย่างไร จำต้องมีการทำวิจัยและกำหนดมาตรฐานขึ้นมา
 • Wireless Sensor Network คนส่วนมากเมื่อกล่าวถึง Internet of Things จะนึกถึงเรื่อง WSN เพราะเป็นการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้มากสำหรับ Internet of Things เพราะอุปกรณ์หลายประเภทไม่ได้มีสายเชื่อมโยงกัน การใช้ wireless จึงสะดวกและทำให้เคลื่อนย้าย (mobility) ได้ WSN จะช่วยทั้งรับและส่งข้อมูลเช่นคำสั่งต่างๆ หรือค่าที่อ่านได้จากเซนเซอร์เข้ามาประมวลผลหรือรับส่งกับผู้ใช้ WSN จะต้อง่ายต่อการใช้งาน การติดตั้ง การใช้พลังงานอย่างฉลาด การสื่อสารแบบ Mobile Ad Hoc หรือ multi-hop ไปยังปลายทางให้ได้อย่างเสถียรภาพ แลัวยังต้องพิจารณาสองข้อด้านบนคือ security และ ID ด้วยเช่นกัน
 

Sponsors

GOLD

logo_nbtc


seagate_2c_pos-wr

inet_logo


wdmonogramc

SILVER

amd

samsung-logo2

4mm

Bronze

cat-logo-600x301

wellcom

Social media
TwitterFacebookYoutube