อาหารและการเกษตร สุขภาพ ยานยนต์ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มบริการ โครงการทุนวิจัย แหล่งรวมโปสเตอร์เก่า
กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ รวม 35 แผ่น

1

โครงการนำร่องยกระดับท่าเรือแหลมฉบัง ให้เป็นท่าขนส่งอิเล็กทรอนิกส์ (e-Port) GITI PDF C7 1 แผ่น

2

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ GITI PDF C8 1 แผ่น

3

โครงการบูรณาการโครงการไอซีทีภาครัฐ GITI PDF C9 1 แผ่น

4

e-Service ศูนย์บริการร่วมออนไลน์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี GITI PDF C10 1 แผ่น

5

ระบบการตรวจสอบและติดตามตู้สินค้าด้วยผนึก GITI PDF C11 1 แผ่น

6

เทคโนโลยีแอ๊กแซสกริด NGI PDF C13 1 แผ่น

7

Thailand PKI Forum NGI PDF C14 1 แผ่น

8

มาทำความรู้จักกับ Mobile IPv6 NGI PDF C15 1 แผ่น

9

ระบบลงทะเบียนผู้สูญหายจากเหตุการณ์สึนามิ RDC PDF C17 1 แผ่น

10

ระบบบริหารองค์ความรู้ RDC PDF C18 1 แผ่น

11

Learn Square.com RDI PDF C55 1 แผ่น

12

I-key โปรแกรมช่วยพิมพ์ภาษาไทยอัจฉริยะส่วนบุคคล RDI PDF C56 1 แผ่น

13

โอเพ่นซอร์สและฟรีแวร์ RDI PDF C57 2 แผ่น

14

ระบบการจราจรและการขนส่งอัจฉริยะ RDI PDF C58 2 แผ่น

15

Speech To speech Translation RDI PDF C59 1 แผ่น

16

Moblie Life with HCI RDI PDF C60 1 แผ่น

17

โทรศัพท์เข้ารหัสลับ RDT PDF C61 1 แผ่น

18

บอร์ดแบนด์ไร้สายสำหรับชนบท (Rural Wireless Boardband Access) เวอร์ชั่นไทย และอังกฤษ RDT PDF C62 2 แผ่น

19

บอร์ดแบนด์ไร้สายสำหรับชุมชน (Wirless Broadband for Community) เวอร์ชั่นไทย และอังกฤษ RDT PDF C63 2 แผ่น

20

VoIP & CTI English Version RDT PDF C64 1 แผ่น

21

ระบบตรวจตราความปลอดภัย RDT PDF C65 1 แผ่น

22

วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าวไร้สาย RDT PDF C66 1 แผ่น

23

การทดสอบภาคสนามบอร์ดแบนด์ไร้สาย (Wireless Boardband Field Trial Testing) เวอร์ชั่นไทย และอังกฤษ RDT PDF C67 2 แผ่น

24

ทำความรู้จักกับไวรัสคอมพิวเตอร์ ThaiCert PDF C68 2 แผ่น

25

แนะนำศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC Wafer) TMEC PDF C69 4 แผ่น

26

การประยุกต์ใช้งานระบบ RFID ในการควบคุมความปลอดภัยการเข้า-ออกอุทยานฯ TIDI PDF C74 1 แผ่นสงวนลิขสิทธิ์โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร 02-564-6900 ต่อ 2346-55
e-mail : หรือ
แผนที่