สารที่สามารถใช้ซักผ้าแทนผงซักฟอกได้
     
     ทางกลุ่มได้ทำการทดลองซักผ้าที่เปื้อนคราบต่างๆ กับน้ำที่ได้ผสมกับสารเคมีที่ทางกลุ่มได้ผลิตขึ้นมาเอง โดยมีกระบวนการวิธีที่ผลิต และผลการทดลองดังนี้
 
     การทำสารตั้งต้นสบู่
ส่วนผสม
          1.น้ำกลั่น 140 กรัม
          2.โซเดียมดรอกไซด์ 60 กรัม
          3.น้ำมันมะพร้าว 120 กรัม
          4.น้ำมันปาล์ม 200 กรัม
          5.น้ำมันมะกอก 80 กรัม
อุปกรณ์
          1. บีกเกอร์ ขนาด 250 มิลลิลิตร 2 ใบ
          2. บีกเกอร์ ขนาด 500 มิลลิลิตร 1 ใบ
          3. แท่งคนสาร 2 แท่ง
          4. ตาชั่งสาร 1 เครื่อง
          5. เทอร์โมมิเตอร์ 1 อัน
          6. กระบอกตวง 1 อัน
          7. ตะเกียงแอลกอฮอลล์ 1 ชุด
          8. ผ้าขาวบาง 1 ผืน
วิธีทำ
          1. ค่อยๆ เทโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงในน้ำผสมให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้จนอุณหภูมิลดลงเหลือ 37 องศาเซลเซียส
            
          2. ผสมน้ำมันมะพร้าวกับน้ำมันปาล์มแล้วผสมลงในน้ำมันมะกอกใส่ภาชนะตั้งไฟคนให้เข้ากันจนได้อุณหภูมิ 37องศาเซลเซียส               แล้วยกลงจากไฟ
          3. เทสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (ข้อ1) ลงในน้ำมัน (ข้อ2) คนให้เข้ากัน
     อัตราส่วนของ สารตั้งต้นสบู่ : โซเดียมคลอไรด์
                            100 กรัม : 5 กรัม
     อัตราส่วนของ สารตั้งต้นสบู่ : แอมโมเนียมคลอไรด์
                            100 กรัม : 5 กรัม
     อัตราส่วนของ สารตั้งต้นสบู่ : น้ำนาว
                            100 กรัม : 30 มิลลิลิตร
     อัตราส่วนของ สารตั้งต้นสบู่ : น้ำมะขามเปียก
                            100 กรัม : 30 มิลลิลิตร
 
ตารางผลการทดลอง

คราบ

สูตรสารเคมี

กาแฟ
น้ำก๋วยเตี๋ยว
เลือด
หมึก
น้ำปลากระป๋อง
ซอส
มะกอก
ขี้เถ้าทั่วไป
/
x
/
x
x
/
x
ขี้เถ้าจากงวงมะพร้าว
/
x
/
x
/
/
x
สารตั้งต้นสบู่
/
/
/
x
/
/
x
สารตั้งต้นสบู่+ โซเดียมคลอไรด์
/
/
/
x
/
/
x
สารตั้งต้นสบู่ + แอมโมเนียมคลอไรด์
/
/
/
/
/
/
/
สารตั้งต้นสบู่ + น้ำมะขามเปียก
/
/
/
x
/
/
x
สารตั้งต้นสบู่ + น้ำมะนาว
/
/
/
x
/
/
x
น้ำมะขามเปียก
x
x
x
x
/
/
/
     *หมายเหตุ    เครื่องหมาย / คือ ซักคราบสกปรกออก
                       เครื่องหมาย x คือ ซักคราบสกปรกไม่ออก
สรุปผลการทดลอง
     จากผลการทดลองจะสามารถสรุปได้ว่า สารตั้งต้นสบู่ + แอมโมเนียมคลอไรด์ มีประสิทธิภาพในการซักล้างได้ดีที่สุด
สารทดแทนอื่นๆ
     นอกจากเราจะสามารถใช้ผงซักฟอกในการซักล้างแล้วเรายังสามารถใช้สารอื่นๆ ซักล้างแทนได้อีก เช่น น้ำยาซักผ้า สบู่ซักผ้า หรือ สารตั้งต้นสบู่ + แอมโมเนียมคลอไรด์ (จากการทดลอง) ก็สามารถใช้ซักล้างได้ดีเทียบเท่ากับผงซักฟอก