สารประกอบรอง

นอกจากสารประกอบหลักทั้ง 5 ชนิดนี้แล้วยังมีสารอื่นๆอีกที่ผู้ผลิตได้ใส่ลงไปในผงซักฟอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผงซักฟอกและ ดึงดูดใจลูกค้าซึ่งสารเหล่านี้ได้เติมเพียงเล็กน้อยเท่านั้นสารเหล่านี้ ได้แก่

1. สารควบคุมการเกิดฟอง นิยมใช้สบู่ที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงซึ่งทำจากไขวัว หรือ Behenic Acid มี 2 ประเภทคือ
  • สารเพิ่มฟอง นิยมเติมในผงซักฟอกที่ซักด้วยมือเพราะเมื่อเวลาซักจะมีฟองเยอะทำให้รู้สึกว่าออกแรงน้อย
  • สารลดฟอง นิยมเติมในผงซักฟอกที่ซักด้วยเครื่อง เพื่อป้องกันการเกิดฟองล้นออกมานอกเครื่องซักผ้า

2. สารเร่งการฟอก (Bleach actibator) ใส่เพื่อขจัดรอย้ปื้อนโดยไม่ทำลายเส้นใย ได้แก่โซเดียมเพอร์โบเรต        (Sodium perboraste)

3. สารช่วยละลาย (Hudrotrope) ใส่เพื่อให้ผงซักฟอกละลายน้ำได้ดีขึ้น ได้แก่ โซเดียมโทโลอิน หรือไซลีนซัลโฟเนต
4. สารแอนติออกซิแดนซ์ ใส่เพื่อยับยั้งการเกิดออกซิเดชั่น
5. เอนไซม์ (Enzyme) เป็นสารอินทรีย์ที่ช่วยย่อยโมเลกุลของแป้ง โปรตีน ไขมัน รวมทั้งคราบโลหิต
6. น้ำหอม
7. สี ใส่เพื่อให้น่าใช้ดูสะอาด
8. สารป้องกันการคืนกลับ สารตัวนี้ใส่เพื่อป้องกันสิ่งสกปรกที่หลุดออกมาไม่ให้ไหลย้อนกลับ มาเกาะบนเนื้อผ้าอีก นิยมใช้สารโซเดียมคาร์บอกซิเมเทิลดรอกซีเอทเซลลูโลส (Sodiumcaboxymethyldroxyethylcellulose)