วิถีชีวิตของชาวบ้านตำบลแม่อิง กิ่งอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เมื่อเสร็จจากฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปีแล้ว ชาวบ้านมักมีเวลาว่างจากการทำนา จึงใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการประกอบอาชีพต่างๆ เพื่อเสริมรายได้ของพวกเขา เช่น   ทำไร่ทำสวนและการหาปลา โดยออกหาปลาตาม ห้วย หนอง คลอง บึง มีการใช้เครื่องมือดักปลาที่เรียกว่า แน่ง ไซบั้ง โฟงฟาง ตุ้ม แซะ (ภาษาเหนือ)   และมีที่ใส่ปลาคือ ข้อง   กะต๊อกเป็นอุปกรณ์ดักปลาอย่างหนึ่งที่ชาวบ้านตำบลแม่อิงยังคงใช้อยู่แต่เริ่มจะเลือนหายไปจากเดิมไปบ้างเพราะคนส่วนมากยังไม่ได้ทราบถึงประโยชน์อันมากมายของกะต๊อกที่ลงทุนน้อย แต่ได้ผลเกินคุ้ม (ดักปลาได้เยอะ) อีกประการหนึ่งคือยังไม่มีการเผยแพร่เครื่องมือดักปลาชิ้นนี้ให้กับผู้คนในตำบลอื่นๆ หรือในระดับจังหวัด        


กะต๊อก

แซะ

ข้อง


       fish01b_1.gif fish01c_1.gif fish01d.gif fish01a.gif fish01b_1.gif fish01c_1.gif fish01d.gif fish01a.gif fish01b_1.gif fish01c_1.gif fish01d.gif fish01a.gif fish01b_1.gif fish01c_1.gif fish01d.gif fish01a.gif fish01b_1.gif fish01c_1.gif fish01d.gif fish01a.gif fish01b_1.gif fish01c_1.gif fish01d.gif