กระป๋องแลคเกอร์       

 

1 กระป๋อง

   ไม้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า   

 

1 อัน

   ไม้ตามยาวขนาด1/4ของความยาวกระป๋อง    

 

1 อัน

    ยางในรถจักรยานยนต์             

 

1 เส้น    

    ตัดเส้นลวดยาว5เซนติเมตร         

 

5 เส้น

    ตัดเส้นลวดยาว14เซนติเมตร      

 

1 เส้น    

    เชือก

 

1 เส้น    

    ตะปู 2 นิ้ว

    ตะปู 1 นิ้ว

    ตะปู 4 นิ้ว

    ค้อน

    มีด

3.jpg

1 เล่ม

6 เล่ม

1 เล่ม

 

 

                         


       fish01b_1.gif fish01c_1.gif fish01d.gif fish01a.gif fish01b_1.gif fish01c_1.gif fish01d.gif fish01a.gif fish01b_1.gif fish01c_1.gif fish01d.gif fish01a.gif fish01b_1.gif fish01c_1.gif fish01d.gif fish01a.gif fish01b_1.gif fish01c_1.gif fish01d.gif fish01a.gif fish01b_1.gif fish01c_1.gif fish01d.gif