ระดับประถมศึกษา
ลำดับ รหัสผลงาน ชื่อเรื่อง โรงเรียน จังหวัด ชมผลงาน
1 DL_N_P001 กระถางต้นไม้สำเร็จรูป พินิจวิทยา ลำปาง คลิ้ก
2 DL_N_P007 สารดูดกลิ่นจากเปลือกผลไม้ ภัทรวิทยา ตาก คลิ้ก
3 DL_N_P018 การประดิษฐ์ของเล่นของใช้จากเศษวัสดุ อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ลำปาง คลิ้ก
4 DL_NE_P013 ลายพิมพ์เทียนพรรษาวัดทุ่งศรีเมืองอุบล อนุบาลอุบลราชธานี อุบลราชธานี คลิ้ก
5 DL_B_P005 บินได้อย่างไรFLY กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ คลิ้ก
6 DL_B_P009 เตาพลังงานแสงอาทิตย์ เซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ คลิ้ก
7 DL_B_P011 ภาษาถิ่นไทยในเพลง ดวงวิภา กรุงเทพฯ คลิ้ก
8 DL_B_P012 คิดคล่องสมองไว ดวงวิภา กรุงเทพฯ คลิ้ก
ระดับมัธยมศึกษา
ลำดับ รหัสผลงาน ชื่อเรื่อง โรงเรียน จังหวัด ชมผลงาน
1 DL_N_S117 วงจรไนโตรเจนในตู้ปลาทะเลจำลอง ลำปางกัลยาณี ลำปาง คลิ้ก
2 DL_N_S118 ภูเขาไฟลำปาง บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง คลิ้ก
3 DL_N_S132 สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เรียกว่าเชื้อรา จักรคำคณาทร ลำพูน คลิ้ก
4 DL_NE_S141 รู้ลึก รู้จริง รู้เรื่องปลา อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี คลิ้ก
5 DL_C_S071 การศึกษาค้างคาวถ้ำเขาฆ้องชัย ลานสักวิทยา อุทัยธานี คลิ้ก
6 DL_N_S137 เทคนิคการสร้างจรวดขวดน้ำให้ไปได้ไกล ดงเจนวิทยาคม พะเยา คลิ้ก
7 DL_S_S022 บูดูอาหารพื้นเมืองของปักษ์ใต้ สายบุรี "แจ้งประชาคาร" ปัตตานี คลิ้ก
8 DL_NE_S015 โปรโตซัวในบึงหนองบัวลำภู หนองบัวพิทยาคาร หนองบัวลำภู คลิ้ก
9 DL_NE_S017  แมลงเพื่อนแท้เกษตรกร ห้วยแถลงพิทยาคม นครราชสีมา คลิ้ก
10 DL_B_S089 กาลเวลาผันเปลี่ยนไปกับดวงใจที่ใคร่รู้ ตอน : ตามรอยนิราศพระบาท ไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร คลิ้ก