ace2019-ss06

หัวข้อ : เทคโนโลยีรู้จำใบหน้าประเทศไทยพร้อมใช้แล้ว…จริงหรือ?
(Face recognition: Is Thailand ready for it?)

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-14.30 น.
ห้อง Ballroom B โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ (เซ็นทรัลลาดพร้าว)

เนื้อหาโดยย่อ

ปัจจุบัน Face recognition เป็นเทคโนโลยี AI ที่ถูกประยุกต์ใช้งานในวงกว้างและตกอยู่ในกระแสข่าวมาโดยตลอด เช่น การใช้จับใบหน้าของประชาชนในที่สาธารณะของประเทศจีน ซึ่งในประเทศไทยเริ่มมีการใช้เทคโนโลยี Face recognition ได้แก่ ในกลุ่มธนาคาร
โดยประเด็นการสัมมนา คือ ประเด็นที่น่าห่วงในการประยุกต์ใช้งาน เช่น Data Privacy

ร่วมเสวนาโดย

ดำเนินรายการโดย

ดร.สรรพฤทธิ์ มฤคทัต
นักวิจัย ทีมวิจัยการประมวลผลและเข้าใจภาพ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

พิธีกร

คุณศิริพร ปานสวัสดิ์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ