Logo - NECTEC and Backto NECTEC HomepageNational Electronics and Computer Technology

Plug-ins สำหรับการอ่านเอกสารฟอร์แมตต่างๆ

การแสดงผลสื่อต่างๆ ในเว็บไซน์จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมช่วย (Plug-ins) ตามลักษณะของข้อมูลที่ต้องการแสดงผล เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดขอแนะนำให้ตรวจสอบ Plug-ins ที่ติดตั้งมากับคอมพิวเตอร์ของท่าน

ผู้รับผิดชอบ งานพัฒนาเนื้อหาสาระดิจิทัล โทร. 02-564-6900 ต่อ 2353 - 2354  
Mail to Web Master

สงวนลิขสิทธิ์ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร.02-564-6900 ต่อ 2346 - 2355
Mail to Web Master

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS! Level A Conformance to Web Content Accessibility Guidelines 1.0 พัฒนาด้วย CSS Technology