การบินของนกต่างๆ
การทดลองที่ 1
การรทดลองเกี่ยวกับทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อใช้การอธิบายวิธีการบินของเครื่องบิน ทั้งนี้มี
ีพื้นฐานจากการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ใน พ.ศ. 2281 โดยนักวิยาศาสตร์ ชาวสวิส
ชื่อ แบร์นูลลี พบว่าอากาศที่เคลื่อนไหวมีความดันน้อยกว่าอากาศที่อยู่นิ่ง ๆ ต่อมา
เรียนกันว่า "กฎของแบร์นูลลี"

การทดลองนี้จะทำให้เรารู้ว่าเวลากระดาษยกตัวขึ้นได้นั้น ลมมีความสัมพันธ์อย่างไร
แรงดันน้อย หรือแรงกดอากาศต่ำ จะทำหน้าที่คอยกดกระดาษ ในขณะที่
แรงอันอากาศสูง จะทำให้อากาศลอยขึ้นมาได้ขั้นตอนที่ 1
ตัดกระดาษเป็นแถบยาวและเอาปลายด้านหนึ่ง
ติดไว้ที่คางให้อยู่ต่ำกว่าระดับริมฝีปากล่าง
แล้วเป่าออกมาตรง ๆ ปู๊ดดดดดดดด
ไม่เอาน้ำลายนะครับ
คลิกดูภาพขนาดใหญ่
วิวัฒนาการและการบินของเครื่องบิน
ภาพการทดลองและผลการทดลอง
รวบรวมคำถามและคำตอบ
มารู้จักอาจารย์และเพื่อนๆกัน
ติดต่อพวกเรา
ขั้นตอนที่ 2
แถบกระดาษจะยกตัวขึ้น และสะบัดพริ้ว
เป็นลอนคลื่นเมื่อกระทบเข้ากับแรงลม
ที่เราเป่าออกมา ปู๊ด ปู๊ด
คลิกดูภาพขนาดใหญ่
ขั้นตอนที่ 3
ทำไมถึงเป็นแบบนี้ อากาศที่เคลื่อนที่
จากการเป่ามีแรงดันน้อยกว่าอากาศที่อยู่นิ่ง
ใต้แถบกระดาษ
คลิกดูภาพขนาดใหญ่
ขั้นตอนที่ 4
อากาศที่อยู่นิ่ง จะดันตัวไปสู่บริเวณที่มี
แรงดันต่ำกว่าทำให้กระดาษยกขึ้น
คลิกดูภาพขนานใหญ่