หน้าแรก
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผีเสื้อ
วงจรชีวิตของผีเสื้อ
รูปร่างของผีเสื้อ
เกล็ดปีกของผีเสื้อ
แหล่งค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

.

ข้อมูลเพื่มเติม

 

"คู่มือการดูผีเสื้อในประเทศไทย", ธันวาคม 2544, โดย เกรียงไกร สุวรรณศักดิ์

"ผีเสื้อ", มกราคม 2540, โดยเกรียงไกร สุวรรณศักดิ์

"Physics Review", Sept 1998, by Philip Allan Publishers

http://newton.ex.ac.uk/research/thinfilms/butterflies/iridesc-text.htm

http://www.pcpolyzine.com/0311november/butterfly.html

http://www.hindu.com/thehindu/seta/2002/04/04/stories/2002040400080400.htm

http://www.geocities.com/thaiflyaway/fly2.html

http://www.geocities.com/bterflysd37/

http://www.sanook.com

http://romeocamping.hypermart.net/activity/butterfly1.shtml

http://www.google.co.th

http://www.butterflyutopia.com/butterfly_cd.html