หน้าแรก
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผีเสื้อ
วงจรชีวิตของผีเสื้อ
รูปร่างของผีเสื้อ

เกล็ดปีกของผีเสื้อ

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ของหัวข้อที่ศึกษา

1. เพื่อศึกษาให้ทราบถึงสาเหตุที่ทำให้ปีกของผีเสื้อมีสีที่แตกต่างกัน
2. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสีเกล็ดของปีกผีเสื้อ
3. เพื่อให้ทราบถึงลักษณะต่างๆของเกล็ดปีกผีเสื้อ
4. เพื่อศึกษาสารต่างๆที่อยู่ในเกล็ดปีกของผีเสื้อแล้วทำให้ปีกผีเสื้อเกิดสีต่างๆ
5. ทำให้เราสามารถจำแนกประเภทของผีเสื้อชนิดเดียวกัน โดยใช้สีของเกล็ดปีกเป็นตัวกำหนดได้

 

บทคัดย่อ

เนื่องจากผีเสื้อเป็นแมลงที่ได้รับการยกย่องว่ามีความสวยงามที่สุดในบรรดาแมลงทั้งหลาย ดังนั้นจึงมีนักวิทยาศาสตร์และผู้ที่สนใจศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับผีเสื้อเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนมากมักจะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับวงจรชีวิต และปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของผีเสื้อ โดยนักวิทยาศาสตร์จะเป็นผู้ทดลองหาสารที่อยู่ในโครงสร้างและส่วนประกอบของผีเสื้อเพื่อที่จะศึกษาหาต้นกำเนิด ปัจจัยที่มีผลต่อการดำรงชีวิต การเจริญเติบโต และการเปลี่ยนสีของปีก เพื่อที่จะหาข้อสรุปเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของผีเสื้อ และสามารถจำแนกประเภทของผีเสื้อที่พวกเขากำลังศึกษาและทดลองอยู่ได้ แต่ในเรื่องสีของเกล็ดปีกผีเสื้อนั้นประเทศไทยไม่ค่อยจะให้ความสนใจมากเท่าใดนัก จึงมีแต่นักวิทยาศาสตร์ชาวต่างชาติเท่านั้นที่จะศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจัง และศึกษาได้อย่างละเอียดมากด้วย ทั้งนี้เป็นเพราะว่าพวกเขาเห็นความสำคัญของผีเสื้อซึ่งเป็นแมลงที่สวยงามน่าศึกษา ค้นคว้าและทดลอง ดังนั้นการทดลองและศึกษาที่พวกเขาทำอยู่นี้จึงเป็นงานที่สร้างความน่าสนใจให้กับผู้ที่ต้องการจะศึกษาในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก โดยจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลอย่างละเอียดพบว่าปัจจัยที่ทำให้เกล็ดปีกของผีเสื้อมีสีต่างกันนั้น คือ

 

 

1. อาหารที่ผีเสื้อกินเข้าไปเมื่อยังเป็นตัวหนอนอยู่

 

 

 

2. ลำแสงที่มาตกกระทบกับปีกของผีเสื้อ

 

 

3. ฤดูกาลที่เปลี่ยนไป

 

 
 


Disclaimer