3
     

 

 
หน้าแรก
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผีเสื้อ
วงจรชีวิตของผีเสื้อ
รูปร่างของผีเสื้อ
เกล็ดปีกของผีเสื้อ
แหล่งค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

 

 

1. อาหารที่ผีเสื้อกินเข้าไปเมื่อยังเป็นตัวหนอนอยู่

 
สารที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสีของเกล็ดปีก ได้แก่ เทอรีน ฟลาโวน และเมลานิน ซึ่งสารเมลานินนี้ก็มีอยู่ในคนละสัตว์ทั่วไปด้วย ( โดยสารเหล่านี้จะมีเฉพาะผีเสื้อที่เกล็ดปีกมีเม็ดสีเท่านั้น )

 

2. ลำแสงที่มาตกกระทบกับปีกของผีเสื้อ

 
ปัจจัยนี้จะทำให้เราเห็นสีของปีกผีเสื้อเป็นสีที่มีความแตกต่างกัน เนื่องจากการดูดซับแสงของเกล็ดปีกผีเสื้อ และแสงที่มาตกกระทบกับเกล็ดปีกของผีเสื้อซึ่งมีพื้นผิวที่แตกต่างกัน ทำให้แสงที่มาตกกระทบสะท้อนออกไปไม่เท่ากัน เป็นผลให้สีของปีกผีเสื้อที่เราเห็นนั้นต่างกันด้วย

 

3. ฤดูกาลที่เปลี่ยนไป

 
ในฤดูใบไม้ผลิสีปีกของผีเสื้อก็จะมีสีเข้มขึ้น เพื่อที่จะทำให้ผีเสื้ออบอุ่นได้เร็วขึ้น ส่วนในฤดูร้อนสีก็จะจางลง และถ้าสภาพอากาศร้อนจัด ผีเสื้อก็จะมีแถบปีกที่ใหญ่ขึ้นเพื่อช่วยในการพรางตัว ส่วนในฤดูแล้งผีเสื้อก็จะทำตัวให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมเพื่อหลบลี้จากผู้ล่า