นายศุภศักดิ์ กุลวงศ์อนันชัย

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
social-news1

 

 • ผู้ชนะเลิศรางวัลที่ 1 โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ นักเรียน NSC2000 (2543)
 • รางวัลที่ 1 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ YSC2001-02 (2544-45)
 • รางวัลที่ 1 โปรแกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี NSC2003-04 (2546-47)
 • รางวัลที่ 2 โปรแกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี NSC2005 (2548)
 • รางวัลชมเชย โปรแกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี NSC2006 (2549)

การต่อยอดจากสวทช.

 • เข้าร่วมโครงการ JSTP ของสวทช. รุ่น 5 ระยะยาว ปีพ.ศ. 2546
 • นักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง ดร.ศิษเฎศ ทองสิมา (ศอ./ศช.)

ความสำเร็จ

 • Intel ISEF 2002, USA รางวัล Special Awards”Best Use of Personal Computer”
 • เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2545

ปัจจุบัน

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จาก AIT คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยี สาขา Software Engineering 2552
 • กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
 • พนักงาน BIOTEC ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย 2 หน่วยปฏิบัติการ Bioinformatics