กปภ.เชียงใหม่ พลิกโฉมการประปาด้วย IoT บริหารจัดการน้ำ 4.0

เจาะลึกกลยุทธ์การบริหารการจัดการน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ที่ได้นำเทคโนโลยี Smart IoT and Sensors เข้ามาเพิ่มขีดความสามารถและก้าวข้ามอุปสรรคด้านการจัดการน้ำได้อย่างอยู่หมัด ในราคาที่คุ้มค่ากว่าเคย

งานยิ่งใหญ่ใจกลางกรุง “ขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้วย วทน.” กระทรวงวิทย์ฯ ขนทัพนิทรรศการ โชว์ผลงานวิจัย นำไทยสู่อนาคต

งานยิ่งใหญ่ใจกลางกรุง “ขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้วย วทน.” กระทรวงวิทย์ฯ ขนทัพนิทรรศการ โชว์ผลงานวิจัย นำไทยสู่อนาคต

เปิดตัว AI for PA ต้นแบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตรวจสอบ โครงการนำร่องภายใต้ความร่วมมือของ สตง. สพร. และ เนคเทค สวทช.

เปิดตัวระบบต้นแบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตรวจสอบ AI for PA โครงการนำร่องภายใต้ความร่วมมือของ สตง. สพร. และ เนคเทค สวทช.

เด็กไทยประชันไอเดียนวัตกรรม ! คว้ารางวัล YETI2021 เฟ้นหานักเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และนวัตกรรุ่นเยาว์

เด็กไทยประชันไอเดียนวัตกรรม ! คว้ารางวัล YETI2021 เฟ้นหานักเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และนวัตกรรุ่นเยาว์

เนคเทค สวทช. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน และ System Integrators โครงการแพลตฟอร์มไอโอทีและระบบวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม (IDA Platform)

เนคเทค สวทช. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน และ System Integrators โครงการแพลตฟอร์มไอโอทีและระบบวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม (IDA Platform)

Karakuri Kaizen ทางเลือกเพื่อการปรับปรุงสายการผลิต

การนำหลักการ Karakuri Kaizen มาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบอัตโนมัติ เพื่อตอบสนองการปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยใช้หลักการของกลไกและแรงในการขับเคลื่อน

Solar Cooling’ ระบบปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาดและเป็นพลังงานหมุนเวียนที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม หากมีการนำมาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ย่อมจะสร้างความยั่งยืนทางด้านพลังงานให้กับประเทศในภาพรวม