30 ปี ข้อกำหนด วทท. 2.0 “อักขรวิธีภาษาไทยสำหรับคอมพิวเตอร์” – โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

10 ตุลาคม 2564 เป็นวันครบรอบ 30 ปีของการเผยแพร่ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดทำข้อกำหนดร่วมกันระหว่างภาควิชาการกับอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ไทย ว่าจะใช้ภาษาไทยกันอย่างไรในระบบคอมพิวเตอร์

i4.0 Unlock the Future: ปลดล็อคอุตสาหกรรมไทยด้วยดัชนี 4.0

การทราบสถานะความพร้อมของอุตสาหกรรม ณ ปัจจุบัน จะทำให้การก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 มีความเป็นมาตรฐาน ตามลำดับที่เหมาะสมกับบริบทของอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง

กปภ.เชียงใหม่ พลิกโฉมการประปาด้วย IoT บริหารจัดการน้ำ 4.0

เจาะลึกกลยุทธ์การบริหารการจัดการน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ที่ได้นำเทคโนโลยี Smart IoT and Sensors เข้ามาเพิ่มขีดความสามารถและก้าวข้ามอุปสรรคด้านการจัดการน้ำได้อย่างอยู่หมัด ในราคาที่คุ้มค่ากว่าเคย

[Hall of Fame] Traffy Fondue คว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ปี 2564

“Traffy Fondue” แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง คว้า รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประเภทหน่วยงานของรัฐ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564

กฟภ. ชวนส่ง “บทความวิชาการ” ในงานประชุมวิชาการและนวัตกรรม ( PEACON & Innovation 2021)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ และพนักงาน กฟภ. ได้นำเสนอบทความทางวิชาการในการประชุมวิชาการและนวัตกรรม กฟภ. ปี 2564

SMC เนคเทค สวทช. ร่วมเวทีบรรยายเทคโนโลยีดิจิทัล สู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตแห่งอนาคต

ดร.นิธิพล ตันสกุล ที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) เนคเทค สวทช ร่วมบรรยาย ในงาน SUBCON Thailand Virtual Event เวทีนำเสนอข้อมูลเทคโนโลยีจากผู้ประกอบการด้านเครื่องจักรอุตสาหกรรมชั้นนำ

Karakuri Kaizen ทางเลือกเพื่อการปรับปรุงสายการผลิต

การนำหลักการ Karakuri Kaizen มาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบอัตโนมัติ เพื่อตอบสนองการปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยใช้หลักการของกลไกและแรงในการขับเคลื่อน

Solar Cooling’ ระบบปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาดและเป็นพลังงานหมุนเวียนที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม หากมีการนำมาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ย่อมจะสร้างความยั่งยืนทางด้านพลังงานให้กับประเทศในภาพรวม