เทคโนโลยีสำหรับ Metaverse จะ disrupt โลกภายในปีไหน? และคนทั่วไปกับธุรกิจจะเตรียมตัวอย่างไรดี

Metaverse เมื่อทำเทคโนโลยีได้เสมือนจริงมาก (หรือใกล้มากๆ) ก็จะส่งผลกระทบกับคนหนักว่าการดิสรับที่ผ่านมาเสียอีก ซึ่งคำถามคือแล้วมันจะเป็นไปถึงขนาดนั้นเชียวหรือ?

30 ปี ข้อกำหนด วทท. 2.0 “อักขรวิธีภาษาไทยสำหรับคอมพิวเตอร์” – โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

10 ตุลาคม 2564 เป็นวันครบรอบ 30 ปีของการเผยแพร่ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดทำข้อกำหนดร่วมกันระหว่างภาควิชาการกับอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ไทย ว่าจะใช้ภาษาไทยกันอย่างไรในระบบคอมพิวเตอร์

i4.0 Unlock the Future: ปลดล็อคอุตสาหกรรมไทยด้วยดัชนี 4.0

การทราบสถานะความพร้อมของอุตสาหกรรม ณ ปัจจุบัน จะทำให้การก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 มีความเป็นมาตรฐาน ตามลำดับที่เหมาะสมกับบริบทของอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง

เนคเทค สวทช. สนับสนุน สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดโครงการอบรมการผลิตข่าวและเนื้อหาในภูมิทัศน์สื่อใหม่ (ระดับอาจารย์) รุ่นที่ 2 ประจำปี 2564

โครงการอบรมการผลิตข่าวและเนื้อหาในภูมิทัศน์สื่อใหม่ (ระดับอาจารย์) เพื่อสร้างผู้ผลิตข่าวออนไลน์ระดับอาจารย์ให้เข้าใจภาพรวมของสื่อดิจิทัลได้อย่างถูกต้องในทุกมิติ

เนคเทค สวทช. ผนึกกำลัง 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคอีสาน ส่งเสริมและผลักดัน 5 นวัตกรรมเพื่อการศึกษาสำหรับภูมิภาค ตอบโจทย์โมเดล BCG เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

เนคเทคส่งเสริมและผลักดันนวัตกรรมเพื่อการศึกษาสำหรับภูมิภาคด้วย KidBright, ThaiJo, MOOC, Navanurak Platform และ Museum Pool ตอบโจทย์โมเดล BCG

[สัมมนาออนไลน์] รับฟังข้อคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานสาขาอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับระบบเกษตรอัจฉริยะ

ร่วมรับฟังข้อคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานสาขาอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับระบบเกษตรอัจฉริยะ เพื่อให้ข้อคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานฯ

เนคเทค สวทช. ร่วมกับ ส.อ.ท. จับมือพันธมิตรเอกชน ขนทัพเทคโนโลยีเพื่อ Industry 4.0 ใน “NECTEC-ACE 2021”

NECTEC–ACE 2021 ภายใต้แนวคิด “ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า” มุ่งเน้นด้าน “Digital Transformation for Sustainable Manufacturing and Services”

Karakuri Kaizen ทางเลือกเพื่อการปรับปรุงสายการผลิต

การนำหลักการ Karakuri Kaizen มาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบอัตโนมัติ เพื่อตอบสนองการปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยใช้หลักการของกลไกและแรงในการขับเคลื่อน

Solar Cooling’ ระบบปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาดและเป็นพลังงานหมุนเวียนที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม หากมีการนำมาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ย่อมจะสร้างความยั่งยืนทางด้านพลังงานให้กับประเทศในภาพรวม