ส่องโมเดล ! ‘ปั้นคนอาชีวะ’ เสิร์ฟอุตสาหกรรมใน EEC ด้วยหลักสูตรไอโอทีพร้อมเวทีฝึกฝีมือแบบมาราธอน

IoT Hackathon Gen R 2022 ผู้เข้าแข่งขันจะได้พบกับโจทย์จริง ข้อมูลจริง จากอุตสาหกรรมใน 3 กลุ่ม ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ผนึกกำลังความร่วมมือแพลตฟอร์ม AI สัญชาติไทย (CiraCore x AI for Thai x AI9)

เวทีแลกเปลี่ยนแนวทางความร่วมมือพัฒนาแพลตฟอร์ม AI สัญชาติไทยระหว่าง 3 ทีมวิจัย CiraCore x AI for Thai x AI9 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทยต่อไป

Standard-iot-smart-farm

มาตรฐาน IoT สำหรับเกษตรอัจฉริยะ จุดเริ่มต้นขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล

เนคเทค สวทช. ร่วมกับพันธมิตรจัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตสำหรับเกษตรอัจฉริยะขึ้น โดยได้จัดเวทีเสวนาเปิดตัวมาตรฐานฯ และแลกเปลี่ยนมุมมองการนำมาตรฐานฯ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัลขึ้น

NECTEC Smart Garden

NECTEC Smart Garden สถานที่ showcase ระบบด้านเกษตรอัจฉริยะของเนคเทค สวทช.

NECTEC x NEPCON Thailand 2022

อุตสาหกรรม 4.0 บริบทของไทย – กลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและแนวปฏิบัติสู่ความสำเร็จ

เนคเทค สวทช. ต้อนรับคณะบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

บุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เยี่ยมชมเนคเทครับฟังการบรรยายในด้านเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในการทำงานหลังการแพร่ระบาดของ COVID-19

เนคเทค สวทช. ร่วมเป็นวิทยากรหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับที่ปรึกษาผู้ประกอบการ พร้อมแนะนำ Thai SME-GP

บุคลากร เนคเทค สวทช. แนะนำภาพรวมและแนวปฏิบัติสำหรับ SMEs ในการขึ้นทะเบียน บนระบบ Thai SME-GP ของ สสว.

รวมพลังเชียร์ ! เยาวชนทีมชาติไทยพร้อมเปิดฉากแข่งขันหุ่นยนต์ในเวทีโลก RoboCup2022

เนคเทค สวทช. ร่วมเป็นเจ้าภาพสนับสนุนการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก RoboCup2022 Thailand โดย ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. พร้อมด้วยเครือข่ายรัฐ-เอกชน นำโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามความร่วมมือการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก RoboCup 2022