“PET” ที่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยง แต่เป็นเทคโนโลยีรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

ท่ามกลางกระแสสังคมแห่งการใช้และแชร์ข้อมูล การปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลก็สำคัญ สองสิ่งนี้ดูจะย้อนแย้งแต่ก็ไม่สามารถตัดขาดจากกันได้

สถานภาพและความต้องการกำลังคนด้าน High Performance Computing (HPC) ในประเทศไทย

จากแนวโน้มการเติบโตการใช้งานของ HPC ทำให้เกิดการลงทุนทางด้าน HPC ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยทั้งขนาดเล็กและใหญ่

เปิดประสบการณ์การประเมินระดับความพร้อมขององค์กรสู่การผลิตยุคดิจิทัลด้วยตัวเองกับระบบ Online & Interactive Self-Assessment

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาการประเมินความพร้อมขององค์กรสู่ Industry 4.0 ด้วยตนเอง งาน INTERMACH 2024

Smart Technician อย่างไรให้ SMART

ในการยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0 นั้นกุญแจสำคัญสำหรับองค์กรที่ประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัล องค์กรต้องพร้อมปรับตัว เรียนรู้

Best practices & Lesson learnt – AI in Manufacturing

แทบทุกอุตสาหกรรมการผลิต นำ “AI” มาใช้ในเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน AI กับงานด้านอุตสาหกรรมการผลิตนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่

รวมหัวข้อสัมมนา Intermach 2024 โดย สวทช. เนคเทค และ SMC สร้างเครือข่ายธุรกิจ มุ่งสู่อุตสาหกรรมสมัยใหม่

สวทช. เนคเทค และ SMC ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรจัดสัมมนาภายในงาน INTERMACH 2024 ภายใต้แนวคิด ” Bridging Manufacturing Solution Towards Net Zero Carbon”

รวมตัวเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ในการประชุม “APEC Workshop on Accelerating Industry 4.0”

ขับเคลื่อนภาคการผลิต, การสร้างหลักสูตร และพัฒนากำลังคนที่มีทักษะสูง, กำหนดแนวทางข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับความพร้อมของอุตสาหกรรม 4.0

เนคเทค สวทช. จัดรวมพลคน KidBright ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด Edge AI หนุน ‘นักนวัตกร’ เรียนรู้ตลอดชีวิต ขับเคลื่อนประเทศสู่ความยั่งยืน

พร้อมเปิดตัว บอร์ด“KidBright μAI” (คิดไบร์ทไมโครเอไอ) เครื่องมือสำหรับส่งเสริมการเรียนรู้โค้ดดิ้ง ioT และ AIในรูปแบบสะเต็มศึกษา

เนคเทค สวทช. ผนึกกำลังเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีลงนามความร่วมมือพัฒนาทักษะนักวิทย์ฯ ด้วย KidBright Education Platform

หวังดัน “Suratthani Model , บอร์ด KidBright” ต่อยอดความร่วมมือเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนและชุมชน