นายธนานนท์ ปฏิญญาศักดิกุล และ นายภัทรวุฒิ มาลีหวล

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
social-news2

 

  • ผู้ชนะเลิศรางวัลที่ 3 โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นักเรียน NSC2006 (2549)
  • รางวัลที่ 1 โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นักเรียน NSC2009 (2552)

ความสำเร็จ

  • TICTA 2009 รางวัล Winner Awards ประเภท Secondary Student Project
  • APICTA 2009, Australia รางวัล Merit Awards ประเภท Secondary Student Project

ปัจจุบัน

  • นายธนานนท์ ปฏิญญาศักดิกุล กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 4สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • นายภัทรวุฒิ มาลีหวล กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย