นายศุภศรณ์ สุวจนกรณ์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
social-news4

 

  • ผู้ชนะเลิศรางวัลที่ 1 โปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้งาน นักเรียน NSC2004 (2547)
  • รางวัลที่ 1 โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นักเรียน NSC2005 (2548)

ความสำเร็จ

  • APICTA 2005 รางวัล Merit Awards ประเภท Secondary Student Project
  • การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศพ.ศ. 2549 Mexico รางวัลเหรียญทองแดง
  • Ars Design Award 2010 for Mac OS X software, USAรางวัล Runner-up ประเภท Best Student-created Mac OS X App (June 2010)

ปัจจุบัน

  • กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา Computer Vision ณ มหาวิทยาลัย Washington มลรัฐ Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา