เรื่องเด่น

Eco Plastic พลาสติกจากเกล็ดปลา (Bio-based Packaging Plastics from Fish Scale) คว้าสุดยอดรางวัลใหญ่ Intel ISEF 2011

Eco Plastic พลาสติกจากเกล็ดปลา (Bio-based Packaging Plastics from Fish Scale) คว้าสุดยอดรางวัลใหญ่จากเวทีการแข่งขันโครงงานทางวิทยาศาสตร์ระดับโลก Intel ISEF 2011