นิทรรศการ | Exhibition

สัมผัสผลงานวิจัยของเนคเทคและพันธมิตร ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งในส่วนของ Core Technology และการใช้ข้อมูลต่อยอดเพื่อขับเคลื่อนองค์กรและธุรกิจ