พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ NECTEC-ACE 2023

Facebook
Twitter
LinkedIn

พิธีเปิดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ประจำปี 2565
(NECTEC Annual Conference & Exhibitions 2023: NECTEC-ACE 2023)
ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท ชั้น 6
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566  เวลา 09.00 – 10.45 น.

08.30 น. แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนลงทะเบียนร่วมงาน

09.00 น.

 • นายวันชัย พนมชัย
  รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
  ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  ประธานในพิธีฯ เดินทางถึงสถานที่จัดงาน
 • ชมวีดิทัศน์เปิดงาน
 • ดร.ชัย  วุฒิวิวัฒน์ชัย
  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
 • ประธานพิธีกล่าวแสดงความยินดี ทำพิธีเปิดงาน และร่วมถ่ายภาพหมู่บนเวที 

การบรรยายพิเศษ

บรรยายพิเศษ เรื่อง “พลังข้อมูล เพื่อประเทศไทย เพื่อคนไทย: Data for Thai, Data for all”
โดย ดร.ชัย  วุฒิวิวัฒน์ชัย
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

(ดาวน์โหลดเอกสาร)

บรรยายพิเศษ เรื่อง “AWS for Data and AI”
โดย ดร.ชมชนา ตรีวัย
Artificial Intelligence Machine Learning ASEAN 
บริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

(ดาวน์โหลดเอกสาร)