หัวข้อสัมมนา

การใช้ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ สำหรับการเงินในชีวิตประจำวัน (Data and AI in Everyday Finance)

Facebook
Twitter
LinkedIn

ในโลกปัจจุบัน ข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจำวัน เราใช้ข้อมูลในการวางแผนตัดสินใจซื้อสินค้า เลือกสถานที่ท่องเที่ยว หรือเลือกใช้บริการในด้านต่าง ๆ นอกจากข้อมูลแล้ว เรายังมีเครื่องมือ เช่น AI หรือปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลัง ที่ให้ข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจ ในเรื่องต่าง ๆ ให้การวางแผนการใช้ชีวิตได้ดีขึ้น หากเลือกใช้เครื่องมือเหล่านี้อย่างเหมาะสม 

ในบริบทการตัดสินใจทางด้านการเงิน เราสามารถหาข้อมูลมาใช้ตัดสินใจเอง หรือ ใช้ AI ช่วยตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้ แต่ดูเหมือนวิธีการที่เราเลือกใช้ได้นั้นจะมีเต็มไปหมด คำถามที่น่าสนใจคือ “จะมีวิธีการใดไหม ที่ทำให้เราใช้ ข้อมูล และ AI อย่างชาญฉลาดและเหมาะสม เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรา” เช่น มีเงินพอเกษียณ หรือบริหารค่าใช้จ่ายอย่างประหยัด แม้แต่การเลือกแผนการลงทุน 

ในการสัมมนาครั้งนี้ เราจะมาพูดคุยกัน แลกเปลี่ยนแนวคิด ถกปัญหา และนำเสนอวิธีการต่าง ๆ ของการใช้ข้อมูล และเครื่องมือแบบ AI เพื่อให้บรรลุผลทางการเงินที่เราอยากได้ในชีวิตประจำวัน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ข้อมูล และ AI ด้านการเงินจาก KBTG เพื่อให้ได้แนวทางการใช้ข้อมูล และ AI อย่างมีชั้นเชิงสำหรับบุคคลทั่วไป ในการวางแผนและตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ด้านการเงิน

วิทยากร

 1. ดร.มนต์ชัย เลิศสุทธิวงค์
  ผู้อำนวยการด้านการวิจัยและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์
  Principal Research Engineer, AI and Research, KBTG Labs
  (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 2. ดร. กีรติ เทอดนิธิ
  Senior Data Scientist, KBTG Labs
  (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 3. ดร.ชัยณรงค์ อมรบัญชรเวช
  นักวิจัย กลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
  เนคเทค สวทช (ผู้ดำเนินรายการ)