หัวข้อสัมมนา

การป้องกัน รับมือ และ แก้ไข ภัยคุกคามไซเบอร์สำหรับธุรกิจและประชาชนทั่วไปในชีวิตประจำวัน (Unmasking the Top 3 Global Menaces: Confronting Today’s Most Pervasive Threats)

Facebook
Twitter
LinkedIn

ในโลกปัจจุบัน ไม่ว่าจะอยู่ในแวดวงธุรกิจ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรือมีวิถีชีวิตปกติทั่วๆไป การติดต่อสื่อสารในโลกดิจิทัลเข้ามาเป็นส่วนสำคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกรรมออนไลน์ การเรียกใช้บริการรถสาธารณะ รวมไปถึงการใช้งาน TikTok เพื่อความบันเทิง หรือแม้กระทั่งการติดต่อทางธุรกิจระหว่างเพื่อนร่วมงาน ประชุมออนไลน์ การเชื่อมต่อมีแต่จะเพิ่มขึ้นทุกวันทำอย่างไรเราจะหลีกเลี่ยงและรับมือกับภัยคุกคามจากโลกดิจิทัลได้อย่างทันท่วงที 

การสัมมนาใน Session นี้ วิทยากรจะพาท่านเจาะลึก 3 กลลวงการโจรกรรมข้อมูล, การขโมย Password, Data Corruption เพื่อเรียนรู้และเป็นแนวทางป้องกันตนเองและองค์กรให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

วิทยากร

Dr.h.c Charles Singh
Regional Director
EC-Council

**ไม่ประสงค์เผยแพร่เอกสาร**