ขอเชิญท่านสมัครเป็นสมาชิก เพื่อสิทธิประโยชน์ในการได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์จากเนคเทค โดยการกรอกข้อมูลด้านล่างนี้ตามความเป็นจริง อนึ่งข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ
ชื่อบริษัท(ไทย)
ชื่อบริษัท(อังกฤษ)
ชื่อผู้ติดต่อ
ตำแหน่ง
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรสาร
เบอร์วิทยุติดตามตัว
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-mail
Web ของบริษัท
ผลิตภัณฑ์ขององค์กร
ความสัมพันธ์กับเนคเทค
ประเภทธุรกิจ
กรุณาเลือกกลุ่มธุรกิจ
 จำหน่ายสินค้า  ผลิตชิ้นส่วน  ผลิต/ประกอบ
 วิจัยและพัฒนา  ออกแบบ  บริการ
 อื่น ๆ  
กรุณาเลือกกลุ่มอุตสาหกรรม
 อิเล็กทรอนิกส์  คอมพิวเตอร์
 โทรคมนาคม  สารสนเทศ
 ประยุกต์เทคโนโลยี  อื่น ๆ   
 
 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.