รูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยี แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
 • ด้านการวิจัยและพัฒนา
 • บริการที่ปรึกษาและฝึกอบรมด้านเทคนิค
 • การจัดตั้งกลุ่มเวทีอุตสาหกรรม

 • ขั้นตอนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ของ NECTEC
   
   
   
   
  Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
  National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
  Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.