Logo - NECTEC and Backto NECTEC HomepageNational Electronics and Computer Technology

NECTEC Buildingicon สารจากผู้อำนวยการ
icon ประวัติของเนคเทค
icon วิสัยทัศน์องค์กร
icon นโยบายองค์กร
icon ผังองค์กร
icon กรรมการบริหาร ศอ.
icon ผู้บริหาร ศอ.
icon ความร่วมมือ
icon งบประมาณ
icon พนักงาน
icon หน่วยงานภายในเนคเทค
icon เว็บไซต์เนคเทค

สารจากผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2549 ในนามของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ผมใคร่ขอส่งความปรารถนาดีมายังทุกๆ ท่านที่เยี่ยมชมเว็บของเนคเทคเป็นประจำ ในปีนี้ เราได้ปรับปรุงเว็บของหน่วยงานเสียใหม่ ทั้งด้านโฉมหน้า และด้านหลัง เพื่อให้มีความกระชับมากขึ้น และค้นหาข้อมูลของเราได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม และที่สำคัญที่สุด ก็คือ การทำให้เว็บมีหน้าตาที่เรียกกันว่า "เข้าถึงได้" หรือ accessible โดยคนทุกเพศ ทุกวัย และรวมไปถึงผู้พิการและผู้สูงอายุ ไม่ว่าท่านจะใช้โปรแกรมชมเว็บตระกูล IE หรือ Firefox หรืออื่นๆ ที่ทำงานตรงตามมาตรฐาน <W3C> และภาพทุกภาพของเรา มีข้อความอธิบายเพื่อให้ผู้ชมที่มีความบกพร่องทางสายตา ได้สามารถใช้โปรแกรมออกเสียงคำอธิบายภาพได้ด้วย ผมหวังว่า ท่านจะได้ประโยชน์จากการนำเสนอข้อมูลในเว็บแห่งนี้ ซึ่งเป็น webserver เครื่องแรกของประเทศไทย ทั้งนี้ เราได้ปรับเปลี่ยนบทบาทของเราเอง จากเริ่มต้นเป็นภาษาอังกฤษล้วน และเน้นการแนะนำประเทศไทย ภายใต้ชื่อ Thailand the Big Picture ให้กลายเป็นเว็บนำเสนอผลงานวิจัยและการประยุกต์วิทยาการ ECTI (อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์/การคำนวณ โทรคมนาคม สารสนเทศ) และการศึกษาเกี่ยวกับนโยบาย กฎหมาย และโครงสร้างพื้นฐานทางด้านสารสนเทศของประเทศไทย

จุดเด่นของเว็บของเราในปีนี้ คือการนำเสนอความรู้เพื่อการวิจัยในสาขา ECTI คลัสเตอร์อุตสาหกรรมสำคัญที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาทางวิชาการเพื่อพัฒนาความรู้ผ่าน e-Learning และ Courseware รวมถึงการนำสิ่งพิมพ์ของเนคเทคทุกเรื่อง และซอฟต์แวร์จากการประกวดการเขียนโปรแกรมทุกเรื่อง ชุดโปรแกรม Open Source และ Freeware ให้สามารถ download ได้ทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งผมหวังว่าท่านที่สนใจ จะได้รับประโยชน์จากการนำเสนอข้อมูลของเราต่อสาธารณชนครับ

ท่านสามารถแนะนำให้เราได้ที่ Mail to Web Master ได้ตลอดเวลา

ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
6 มกราคม 2549
ติดต่อตรงกับผู้อำนวยการได้ที่:

ผู้รับผิดชอบ งานพัฒนาเนื้อหาสาระดิจิทัล โทร. 02-564-6900 ต่อ 2353 - 2354  
Mail to Web Master

สงวนลิขสิทธิ์ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร.02-564-6900 ต่อ 2346 - 2355
Mail to Web Master

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS! Level A Conformance to Web Content Accessibility Guidelines 1.0 พัฒนาด้วย CSS Technology