ข่าวสาร

หนังสือ “เปิดโลกมิวอาย” ตอน ครัชเตเชียนตัวน้อย

เลนส์มิวอาย คือ เลนส์กล้องจุลทรรศน์แบบพกพาที่ได้รับการพัฒนาโดยนักวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากกล้องจุลทรรศน์ได้มากขึ้น เมื่อใช้มิวอายร่วมกับกล้องของอุปกรณ์พกพาอย่างโทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต ทำให้พกพาได้ง่าย สามารถบันทึกภาพและวิดีโอได้สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา

หนังสือ “เปิดโลกมิวอาย” ตอน ครัชเตเชียนตัวน้อย เล่มนี้สอดแทรกสาระความรู้ และความสนุกสนานในการเรียนรู้เกี่ยวกับ “ครัชเตเชียน” สิ่งมีชีวิตตัวเล็กที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหาร ซึ่งในบางช่วงของชีวิตมันอาจมองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งเด็กชายมิวจะชวนเพื่อนๆ มาเปิดโลกของสิ่งมีชีวิตตัวจิ๋วเหล่านี้ด้วยกัน ผ่านตัวช่วยสำคัญอย่างเลนส์มิวอายนั่นเอง

Cinque Terre
Downlond