บทความพิเศษ

กุญแจสู่การสร้างกำลังคนยุค 4.0 (Key Factors for Industry 4.0 Human Capital Development)

ในยุค 4.0 ต้องการคนที่มีทักษะแตกต่างไปจากเดิม พร้อมส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ การทำงานที่คล่องแคล่ว เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกแบบ VUCA

เทคโนโลยีสำหรับ Metaverse จะ disrupt โลกภายในปีไหน? และคนทั่วไปกับธุรกิจจะเตรียมตัวอย่างไรดี

Metaverse เมื่อทำเทคโนโลยีได้เสมือนจริงมาก (หรือใกล้มากๆ) ก็จะส่งผลกระทบกับคนหนักว่าการดิสรับที่ผ่านมาเสียอีก ซึ่งคำถามคือแล้วมันจะเป็นไปถึงขนาดนั้นเชียวหรือ?

30 ปี ข้อกำหนด วทท. 2.0 “อักขรวิธีภาษาไทยสำหรับคอมพิวเตอร์” – โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

10 ตุลาคม 2564 เป็นวันครบรอบ 30 ปีของการเผยแพร่ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดทำข้อกำหนดร่วมกันระหว่างภาควิชาการกับอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ไทย ว่าจะใช้ภาษาไทยกันอย่างไรในระบบคอมพิวเตอร์