บทความพิเศษ

เปิดประสบการณ์การประเมินระดับความพร้อมขององค์กรสู่การผลิตยุคดิจิทัลด้วยตัวเองกับระบบ Online & Interactive Self-Assessment

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาการประเมินความพร้อมขององค์กรสู่ Industry 4.0 ด้วยตนเอง งาน INTERMACH 2024

Smart Technician อย่างไรให้ SMART

ในการยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0 นั้นกุญแจสำคัญสำหรับองค์กรที่ประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัล องค์กรต้องพร้อมปรับตัว เรียนรู้

Best practices & Lesson learnt – AI in Manufacturing

แทบทุกอุตสาหกรรมการผลิต นำ “AI” มาใช้ในเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน AI กับงานด้านอุตสาหกรรมการผลิตนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่