อุปกรณ์สวิทช์ชิงเชิงแสงที่ควบคุมได้ชนิด 2×2 ที่ใช้เทคโนโลยีฟิลเตอร์กรองแสงแบบฟิล์มบางสำหรับเครือข่ายสื่อสารด้วยแสงชนิด Wavelength Division Multiplexing

Facebook
Twitter
วันที่ยื่นต่อกรม

15/1/2003

เลขคำขอ
0301000121 (079421)

วันที่ได้รับฯ
27/7/2006

ประเทศ
TH

ผลงาน
อุปกรณ์สวิตชิ่งเชิงแสงที่ควบคุมได้ชนิด 2×2

ผู้ยื่นคำขอ
ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร

สถานะคำขอ
ได้รับ สิทธิบัตร

รายละเอียด

อุปกรณ์สวิตชิ่งเชิงแสงที่ควบคุมได้ชนิด 2×2 ที่ประกอบด้วยไฟเบอร์ออพติคคอลลิเมเตอร์ และ ใช้การผสมผสานระหว่างการทำงานของฟิลเตอร์กรองแสงชนิดฟิล์มบาง และ กระจกเรียบสองหน้าในการทำหน้าที่ควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของสัญญาณแสงที่มีความยาวคลื่นแสงที่ต้องการ ฟิลเตอร์กรองแสงชนิดฟิล์มบางที่เลือกใช้ และ กระจกเรียบสองหน้าจะถูกควบคุมด้วยตัวควบคุมการเคลื่อนที่ที่ทำหน้าอย่างเป็นอิสระต่อกัน ส่งผลให้การจัดวางอุปกรณ์ทั้งสองทำได้ง่าย และ ความเร็วในการตอบสนองของสวิตช์ก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของกระจกเรียบสองหน้า หรือ ฟิลเตอร์กรองแสงชนิดฟิล์มบาง และ ชนิดของตัวควบคุมเท่านั้น นอกจากนี้แล้วลักษณะของการประดิษฐ์นี้ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดผลของค่าสูญเสียที่ไม่สมดุลที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์สวิตชิ่งเชิงแสงแบบที่ใช้ฟิล์มบาง โดยการเลือกใช้ฟิลเตอร์กรองแสงชนิดที่มีฟิล์มกรองแสงสองด้าน และ ไม่มีฟิล์มกันแสงสะท้อนกลับ หรือ ใช้ฟิลเตอร์กรองแสงชนิดที่มีทั้งฟิล์มกรองแสงด้านหน้า และ ฟิล์มกันแสงสะท้อนกลับด้านหลังจำนวนสองชิ้นประกบเข้าหากัน โดยให้ด้านที่มีฟิล์มกันแสงสะท้อนกลับอยู่ติดกัน